Wydarzenie w przeszłości

Mediacje dla przedsiębiorców - tańsze i szybsze od procesów sądowych

Wczoraj zostało powołane Międzynarodowe Centrum Mediacji (MCM) przy Izbach Przemysłowo-Handlowych działających w Polsce. MCM stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb. Misją Centrum jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów w biznesie.

We wczorajszej konferencji udział wzięli: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza a także z uwagi na to, iż projekt wspiera Ministerstwo Gospodarki głos zabrał wiceminister Mariusz Haładyj.

Inicjatorami przedsięwzięcia są przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii TaylorWessing enwc w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

„Mediacja to jedno z najlepszych narzędzi służących rozwiązywaniu konfliktów gospodarczych. Celem Międzynarodowego Centrum Mediacji jest pozasądowe rozwiązywanie sporów gospodarczych przedsiębiorców, w drodze mediacji, która to metoda jest znacznie skuteczniejsza i tańsza niż proces sądowy trwający w Polsce statystycznie średnio ok. 830 dni. Mediacja w rozstrzyganiu sporów oznacza natomiast, znacznie mniej czasu, pieniędzy, emocji i co najważniejsze, daje przedsiębiorcom możliwość budowania dalszej relacji biznesowej.” – mówi Dr Ewelina Stobiecka.

Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Projekt jest również wspierany przez Ministerstwo Gospodarki.

„Unikalną cechą naszego Centrum jest to, że zapewniamy przedsiębiorcom możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Stworzyliśmy i nadal tworzymy listę profesjonalnych mediatorów będących ekspertami w konkretnych branżach, prowadzących mediacje w językach obcych i posiadających doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz, co bardzo istotne, znajomość kontekstu kulturowego” – dodaje Dr Ewelina Stobiecka.

Na zdj. (od lewej: Pierro Cannas – Włoska Izba Przemysłowo Handlowa w Polsce, Małgorzata Napierała-Vincent – Belgijska Izba Gospodarcza, Mariusz Haładyj – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, dr Ewelina Stobiecka – koordynator MCM, Maria Ruiz Lopez – Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Maciej Witucki – Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa.