Wydarzenie w przeszłości

Luka w akcyzie

"Luka w akcyzie"- dyskusja na temat problemu akcyzowej „szarej strefy” i możliwych sposobów uszczelnienia systemu akcyzowego, odbyło się 6 maja, w British Polish Business Centre.

Podczas spotkania przedstawione zostały założenia wspólnego projektu firmy PwC – oraz Konfederacji Lewiatan dotyczące raportu pt. "Luka w akcyzie".

Opracowanie odnosiło się do problemów składających się na zjawisko luki w akcyzie, a więc m.in. oszustw podatkowych, błędów i działań nieumyślnych podatników jak i zgodnych z prawem, ale niezgodnych z intencją ustawodawcy działań (tzw. obejścia prawa).

Poszczególne części raportu, dedykowane branżom akcyzowym (paliwowej, tytoniowej i alkoholowej) próbują oszacować kwoty luki w każdej z tych branż. Przedstawione zostały także propozycje rozwiązań prawnych mające przełożyć się na uszczelnienie systemu akcyzowego.

Spotkanie Grupy, dedykowane przede wszystkim dla Członków Izby z branż akcyzowych było poświęcone dyskusji nad opracowywanym raportem i dało możliwość zaprezentowania stanowisk poszczególnych branż.