Wydarzenie w przeszłości

Jednolity rynek cyfrowy – korzyści i wyzwania

Żyjemy w zmieniającym się świecie. Gospodarka globalna staje się gospodarką cyfrową.

Stajemy przed nowymi wyzwaniami, które staraliśmy się zdiagnozować podczas ostatniego spotkania w ramach grupy roboczej ds. Telecoms, Media and Technology. Wydarzenie współorganizowane wspólnie z BPCC przez Ambasadę Brytyjską, UPC Polska, AmCham oraz ThinkTankCyfrowy.PL.

Rewolucja cyfrowa obejmuje wszystkie dziedziny życia i daje możliwości do przyspieszenia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Nie mniej jednak na drodze do pełnego rozwoju stoi bariera 28 rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej. „W rywalizacji miedzy technologią a legislacją technologia jest zawsze przynajmniej jeden krok do przodu” mówił Michał Boni, były Minister Administracji i Cyfryzacji, obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego.
„Rządy powinny dążyć do tego, aby ta dziedzina nie była przeregulowana - inaczej będzie się ograniczać jej rozwój”, dodaje Boni.

Grzegorz Napieralski, Senator RP oraz Michał Boni zgodzili się, że w Polsce największym wyzwaniem jest pokonanie bariery mentalności świata politycznego. Bardzo trudnym zajęciem jest przekonywanie polityków, że sprawy cyfrowe są bardzo ważne. Jak dodaje Napieralski „5 lat zajęło tworzenie komisji sejmowej zajmującej się cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami”. Polska ma sporo do nadrobienia w zakresie cyfrowych usług publicznych. Jesteśmy na 6. miejscu od końca jeśli chodzi o poziom cyfryzacji w UE. Wzrost otwartości społeczeństwa na open data daje możliwość do rozwoju open goverment.

Wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest budowanie strategii na rynku cyfrowym. „Konieczne jest nadanie wysokiego priorytetu tematyce cyfryzacji” mówi Patrycja Gołos Corporate Affairs & Public Policy Director, UPC Polska; Co-Chair, AmCham, Digital Economy Committee. Mocną stroną Polski jest szybka adaptacja społeczeństwa do nowych technologii. W rozwoju gospodarki cyfrowej pomocny będzie też program w ramach funduszy europejskich „Polska cyfrowa”, który wśród priorytetów ma inwestycje w zakresie szybkiego szerokopasmowego Internetu. Taką misję Liberty Global widzi Chris Hutchins, Vice President Public Policy, Liberty Global „naszą rolą jest budowanie kręgosłupa łączącego przedsiębiorców i konsumentów”. Przedsiębiorstwa będą mieć zatem potrzebną infrastrukturę do rozwoju działalności ale konieczna będzie ich edukacja i szkolenia w zakresie korzystania z dostępnych na rynku narzędzi. „Konieczna jest edukacja małych i średnich przedsiębiorstw” mówi Jakub Turowski, Head of Public Policy for Poland, Facebook. Dlatego też muszą znaleźć się środki na doradztwo dla firm MSP. Jednolity rynek cyfrowy poszerza konkurencję - dostęp do Internatu pozwala firmom na oferowanie swoich usług nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach zagranicznych. „Każda firma w UK ma plany, aby wychodzić poza granicę UK. Chcemy ich w tym wspierać, aby w pełni korzystały z dostępnych możliwości na drodze do ich globalnych aspiracji.” powiedziała Alesha De-Freitas, Head of Digital Single Market at the Department for Business, Innovation & Skills. Wszystko musi się odbywać na bazie odpowiedniej konkurencyjności.

Przed nami stoi wielkie wyzwanie edukacji konsumentów jak korzystać z dostępnych narzędzi. Dzięki temu będzie szansa na dokonanie się rewolucji cyfrowej, która bez konsumentów nie jest możliwa. Konsumenci na jednolitym rynku cyfrowym narażeni są na dyskryminację cenową wynikającą z ich lokalizacji (tzw. blokowanie geograficzne). Komisja Europejska w najbliższym czasie będzie pracowała nad tym aby zapewnić konsumentom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostep do towarów i usług cyfrowych całej Europie.
Wyzwaniem dla jednolitego rynku cyfrowego są kwestie związane z transgranicznym handlem elektronicznym oraz związane z tym dostarczanie przesyłek. 62% spółek próbujących prowadzić działalność online twierdzi, że zbyt wysokie koszty przesyłek stanowią barierę ich rozwoju. Utrudnieniem w prowadzeniu handlu elektronicznego są obciążenia administracyjne przedsiębiorstw z tytułu różnych reżimów VAT.
Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, ze polska gospodarka potrzebuje jednolitego rynku cyfrowego nawet bardziej niż inne kraje UE.

Prezentacja

Keywords BPCC, Ambasada Brytyjska, UPC, AmCham, ThinkTankCyfrowy.pl, rynek cyfrowy
Events
2015-11-20, 10:00

Miejsce: Ambasada Brytyjska, ul. Kawalerii 12, Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce