Wydarzenie w przeszłości

Employer branding - new tools for building employee attachment to the company

W dniu 20 lutego 2019 r. przedstawiciele firm Déhora ABC London Group i Kancelarii Kibil i Wspólnicy uczestniczyła w wydarzeniu „Employer Branding – nowe narzędzia budowania przywiązania pracowników do firmy”.

Spotkanie to zostało zorganizowane przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową i miało miejsce w Hotelu DoubleTree by Hilton Hotel we Wrocławiu.

Na wydarzeniu odbyły się trzy prelekcje, podczas których obszar Employer Brandingu poruszany był w kontekście różnych zagadnień, zarówno praktycznych, jak i tych teoretycznych.

Łukasz Chodkowski z firmy Déhora opowiedział o tym w jaki sposób samodzielne planowanie grafików i wpływ na swój czas pracy może uatrakcyjnić wizerunek pracodawcy na lokalnym rynku. Łukasz Chodkowski zauważył, że ważne są zmieniające się czynniki motywujące dla pracowników-  w ostatnich latach wydatnie zwiększyła się rola czynników pozapłacowych takich jak dobra atmosfera w pracy, czas wolny czy dobra marka pracodawcy. Odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, także w zakresie planowania czasu pracy, jest selfrostering. W skrócie jest to możliwość wdrożenia, oprócz innowacji technicznych, także innowacji na poziomie ludzkim i społecznym, tworząc trwałe korzyści dla organizacji i pracowników.

Piotr Kędzierski z ABC London Group na przykładach opowiedział w jaki sposób skutecznie zmotywować wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT do wydajnej i efektywnej pracy poprzez szeroki wachlarz benefitów „szytych na miarę” pracownika.

Adw. Michał Kibil z Kancelarii Kibil i Wspólnicy nie tylko wskazał trendy branży HR, które należy śledzić by pozostać krok przed innymi, ale także wyjaśnił wpływ procesu digitalizacji na działy personalne w przyszłości.

Wydarzenie cieszące się wysoką frekwencją, wywołało wiele dyskusji a przekazana wiedza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Keywords BPCC, DEHORA, ABC LONDON
Events
2019-02-20, 08:45

Miejsce: DoubleTree by Hilton Wroclaw, ul. Podwale 84, Wrocław
Organizator: BPCC, Dehora, ABC London