Wydarzenie w przeszłości

Doświadczenia z 50 audytów RODO - Rödl & Partner

22 marca członkowie BPCC zebrali się na spotkaniu z cyklu grup roboczych ds. telekomunikacji, mediów i nowych technologii, aby przedyskutować wciąż gorący temat ochrony danych osobowych. Partnerem merytorycznym wydarzenia była firma członkowska Rödl & Partner.

Spotkanie stanowiło połączenie wiedzy merytorycznej, dotyczącej zapisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz wiedzy praktycznej nabytej podczas pracy, przy wdrażaniu jego zaleceń. Już sama frekwencja dowodzi dużego zainteresowania w biznesie tematem ochrony danych, niemal rok od wejścia w życie przepisów rozporządzenia. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele różnych branż, spośród których wszystkie, w mniejszym lub większym stopniu, borykają się z problemami z interpretacją RODO.

W pierwszej części prowadzący – Konrad Ziółkowski i Adam Wódz – omówili zapisy rozporządzenia, nie skupiając się jednak specjalnie na ustawowych definicjach a raczej na jego zaleceniach. Omówieniu przepisów towarzyszyło również ukazanie najczęstszych problemów i kontrowersji, wynikających z ich stosowania w praktyce.

W części drugiej prelegenci opowiedzieli o własnych doświadczeniach oraz najczęstszych przypadkach rażącego niedostosowania się firm do kryteriów RODO, na które natrafili podczas przeprowadzanych audytów. Były to przykłady często groteskowe, jednak dające do myślenia w swojej masie. Oprócz anegdot, prowadzący przedstawili słuchaczom także swoje autorskie rekomendacje w zakresie wdrażania RODO w firmach. Zalecenia te dotyczyły przede wszystkim przeprowadzania regularnych audytów zabezpieczeń i prawidłowej archiwizacji danych - zarówno na poziomie infrastruktury IT, jak i  w zakresie zabezpieczeń fizycznych zakładanych w budynkach biurowych.

Policy Groups
2019-03-22, 09:30

Miejsce: Siedziba BPCC, ul. Zielna 37, Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce