Wydarzenie w przeszłości

Debata BPCC o czynnikach atrakcyjności inwestycyjnej regionów w Katowicach

3 grudnia 2015 roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych opublikowała raport „Zagraniczny biznes zakorzenił się w Polsce”. Raport przedstawia wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce, które zostało przeprowadzone we współpracy z firmą Grant Thornton oraz HSBC Bank Polska. Raport stał się kanwą do dyskusji o czynnikach, które sprawiają, że zagraniczni inwestorzy decydują się ulokować swój kapitał w Polsce.

Pani Anna Pisarek, Senior Manager z firmy Grant Thornton omówiła wyniki badania przedstawiając ogólną ocenę Polski w oczach inwestorów, jej mocne i słabe strony, zmiany jakie zaszły na rynku na przestrzeni ostatnich lat oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Kluczowe wnioski z badania (według stanu na 2015 rok):

      - 98% zagranicznych inwestorów cieszy się, że weszło na polski rynek i zrobiłoby to ponownie

      - Klimat inwestycyjny w Polsce jest bardzo dobrze oceniany i jest na najwyższym poziomie od 2007 roku

      - Stabilność gospodarcza to największy atut Polski, a biurokratyzm to najbardziej dotkliwy mankament

      - Rozwój infrastruktury transportowej to największe osiągnięcie Polski w ostatnich latach

Drugim prelegentem spotkania był Pan Michael Dembinski, główny doradca BPCC. W swojej prezentacji Pan Michael skupił się na omówieniu danych związanych z wymianą handlową pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, zapotrzebowaniu na polskie produkty na wyspach, wpływie polskiej emigracji na kształtowanie lokalnej gospodarki, zmianie zachowań konsumenckich u Polaków i Brytyjczyków od momentu wejścia do Unii Europejskiej.

Bieżące wydarzenia na wyspach spowodowały wiele pytań od uczestników spotkania, którzy chcieli się dowiedzieć na ile realne jest odłączenie się Szkocji od Wielkiej Brytanii oraz jak oceniane są szanse na pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W ocenie Pana Michaela pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej jest kluczowym zagadnieniem dla dalszego rozwoju gospodarczego i powinno być także priorytetem dla polskich władz podejmujących rozmowy z Wielką Brytanią.

Wiele gorących komentarzy wywołały także ostatnie wydarzenia dotyczące obniżenia ratingu międzynarodowego dla Polski przez Agencję Standards & Poor do poziomu BBB+. Obecna ocena w dalszym ciągu plasuje Polskę na mocnym poziomie inwestycyjnym, jednak powoduje reakcje także na rynkach finansowych i wpływa na wartość walut. Bieżący kurs złotego (4,48 zł za 1 Euro) jest natomiast korzystny polskich eksporterów.

Obecny na sali Pan Łukasz Mazurek, Senior Sales Executive z firmy dostarczającej usług z zakresu zarządzania finansami – Ebury Polska skomentował bieżące kursy walut:  ”Naszym zdaniem dolar amerykański będzie się umacniał w najbliższym czasie do wszystkich walut. Będzie to spowodowane ostatnią i ewentualnymi kolejnymi podwyżkami stóp procentowych w USA. Aprecjacja USD będzie szczególnie widoczna w stosunku do euro, ponieważ EBC zdecydował się na przedłużenie istniejącego programu luzowania ilościowego. W pierwszym kwartale 2016 r. zakładamy umocnienie się polskiego złotego do EUR i CHF oraz jego osłabienie w stosunku do USD i GBP”.

Na zakończenie spotkania Urszula Kwaśniewska, dyrektor regionalny BPCC zaprosiła uczestników do udziału w II Forum Eksportowym, które odbędzie się 19 maja 2016 roku w Krakowie i będzie kolejną okazją do omówienia polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii.

Keywords Grant Thornton, BPCC
Events
2016-01-20, 09:00

Miejsce: Hotel Qubus, SKY BAR, ul. Uniwersytecka 13, Katowice
Organizator: British Polish Chamber of Commerce