Wydarzenie w przeszłości

Blockchain: Spotkanie członków BPCC z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji

Dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji był gościem grupy roboczej ds. nowych technologii BPCC. Spotkanie 3 kwietnia 2019 r. skupiło się wokół tematyki blockchain i rejestrów rozproszonych.

Dr Kawecki zarysował akualne plany dot. wdrożenia nowych technologii, oparte na trzech filarach: sztucznej inteligencji, blockchainie i internecie rzeczy i zapowiedział projekt, który wystartować ma jesienią tego roku – inteligentną kancelarię ogólną. Projekt ten ma usprawnić działania administracji publicznej, używając uczenia maszynowego do skanowania pism i maili przysyłanych przez obywateli, aby odpowiadać na nie szybciej i z większą dokładnością. Dr Kawecki wspomniał też o interesujacych projektach z zakresu internetu rzeczy, takich jak inteligentne śmietniki, które wysyłają sygnał do służb komunalnych, kiedy są pełne i muszą być opróżnione, miejskie mapy, które pokazują wolne miejsca parkingowe w czasie rzeczywistym, czy chatboty wspierające osoby z niepełnosprawnościami.

Piotr Rutkowski, ministerialny doradca ds. rejestrów rozproszonych, rzucił zupełnie nowe światło na tematykę blockchain. Podkreślił, że aspekt tej technologii, który jest najpowszechniej znany – kryptowaluty - to raczej obszar zaintesowania Ministerstwa Finansów, NBP czy KNF, które badają tu również kontekst prania brudnych pieniędzy.

Ministerstwo Cyfryzacji przymierza się natomiast do aplikowania technologii blockchain w 4 obszarach szczegółowych: finansach iubezpieczoniach (zwłaszcza w kontekscie inteligentnych kontraktów), nieruchomości (księgi wieczyste), służbie zdrowia i energetyce. Inne możliwe zastosowania to dematerializacja weksli czy rejestracja uproszczonej Spółki Akcyjnej - prosta S.A.). Ministerstwo prowadzi w tych tematach grupy robocze, do których zaprasza również firmy zainteresowane wdrażaniem tych technologii lub oferujące rozwiązania.

Ożywioną dyskusję spowodował temat zamówień publicznych w obszarze zastosowania technologii blockchain – w kontekście obostrzeń w postępowaniach przetargowych. Uczestnicy byli zgodni co do faktu, że bez dialogu technicznego przed postępowaniem wysyłanie ofert przez prywatne firmy IT ma dość ograniczony sens.

Rola blockchain w finansowaniu handlu międzynarodowego była poruszona przez przedstawicieli banków – 2 z 3 obecnych już teraz używa tej technologii, żeby śledzić i weryfikować dostawy I w konsekwencji przeprocesować płatność. Skraca to czas płatności z 3 tygodni do 24 godzin oraz potencjalnie zmniejsza koszty operacyjne o 60%. Duże koszty wejścia w technologię sprawiają jednak, że technologię wprowadzają raczej globalne firmy raczej niż mniejsi gracze.

Kolejną przeszkodą zidentyfikowaną przez uczestników spotkania był fakt, że polskie uniwersytety nie są przygotowane do uczenia technologii DLT (choć Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Handlowa wskazane zostały jako chlubne wyjątki). Na większości uczelni studenci wiedzą jednak więcej o blockchainie niż ich profesorowie.

Jak mówił Piotr Rutkowski, obawy związane ze zużyciem energii są już nieuzasadnione. Wcześniejsze koparki kryptowalut wymagały ogromnych zdolności komputacyjnych, ale wraz z dojrzewaniem technologii sytuacja ulega poprawie.

Spotkanie z dyr. Kaweckim i Piotrem Rutkowskim dało firmom członkowskim ciekawą szerszą perspektywę zastosowań tej technologii blockchain. BPCC będzie śledzić dalsze prace nad tą technologią, zwłaszcza wobec ich zastosowania w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym oraz w nieruchomościach.