W dniu 11 czerwca 2024 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstw w kontekście nowych regulacji, takich jak dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) oraz standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Prelegentka Beata Kozyra, Dyrektor ds. ESG w Grant Thornton Frąckowiak, omówiła kluczowe aspekty związane z tymi regulacjami, podkreślając znaczenie zasady podwójnej istotności. Wyjaśniła, że zasada ta wymaga analizowania i raportowania zarówno wpływu działań firmy na środowisko i społeczeństwo, jak i wpływu czynników zewnętrznych na działalność firmy. Zwróciła także uwagę na wyzwania, jakie mogą napotkać firmy wdrażające strategie ESG, takie jak brak doświadczenia czy ograniczone zasoby, oraz na szanse związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym poprawę reputacji firmy i zwiększenie konkurencyjności.

Następnie Agata Dondziak, Menadżer ds. rozwiązań ESG w Santander Bank Polska, omówiła podejście i wymagania sektora bankowego w kwestii ESG. Wskazała, jak budowanie przewagi konkurencyjnej jest możliwe dzięki zrównoważonemu rozwojowi, oraz przedstawiła narzędzia wspierające firmy w zielonej transformacji i korzyści wynikające z realizacji zrównoważonych projektów. Kolejną prelegentką była Anna Gorączka, ekspertka i liderka zrównoważonego rozwoju z Allegro, która zaprezentowała case study najnowszego raportu ESG Grupy Allegro, skupiając się na przygotowaniach do raportowania CSRD. W przystępny i zrozumiały sposób omówiła konkretne działania i strategie Allegro, które mogą posłużyć jako wzór dla innych firm przygotowujących się do spełnienia wymogów nowych regulacji ESG, demonstrując jednocześnie przy pomocy praktycznego ćwiczenia, że uczestnicy spotkania są w zasadzie przygotowani do podjęcia tego wyzwania. Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której uczestnicy mieli okazję zadawać pytania oraz dzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Dziękujemy prelegentom, Miastu Poznań oraz Przestrzeni+1 za współorganizację tego udanego spotkania.

Authors