W odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi oraz nowe regulacje w obszarze ESG, polski deweloper (firma z 100% polskim kapitałem) rozpoczął wdrażanie strategii ESG, począwszy od przeszkolenia wszystkich pracowników.

ECO-Classic, deweloper z ponad 40-letnim doświadczeniem na rynku, z dumą ogłasza wdrożenie swojej nowej polityki i strategii ESG (Environmental, Social, Governance). Firma świadomie przygotowuje się do planowanych zobowiązań regulacyjnych, aby dostarczyć rzeczywistą wartość swoim klientom i interesariuszom.

Firma ECO-Classic zleciła zespołowi Savills ESG & Sustainability opracowanie Polityki oraz Strategii ESG. Analiza obejmowała sytuację wewnętrzną i zewnętrzną firmy, badanie istotności ESG oraz szkolenia dla kadry kierowniczej i wszystkich pracowników. Prace nad projektem trwały 6 miesięcy a w proces zaangażowani byli wszyscy pracownicy firmy.

W wyniku tych działań, Savills stworzył Politykę i Strategię ESG dla ECO-Classic, wyznaczając standardy dotyczące ochrony środowiska, zarządzania relacjami z pracownikami, klientami i dostawcami, oraz etycznego postępowania w celu tworzenia długoterminowej wartości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wyznaczono także kolejne kroki takie jak wdrożenie planów działania, monitorowanie postępów i raportowanie zgodne z międzynarodowymi standardami.

Jesteśmy firmą z ponad 40-letnim stażem i jest dla nas ważne, by następne pokolenia mogły cieszyć się naszą planetą jak my. Zdajemy sobie sprawę, co znaczy dziedzictwo, które my otrzymaliśmy i które pozostawimy po sobie. ESG jest sposobem na lepsze opisanie wartości, którymi się kierujemy w naszej pracy. Jest sposobem na lepsze, wzajemne zrozumienie się całej Firmy – dlaczego działamy tak, a nie inaczej?” – powiedział Marcin Fabiński, Prezes Zarządu ECO-Classic.

W swojej nowej polityce ESG, ECO-Classic zobowiązuje się do projektowania i zarządzania budynkami w sposób zrównoważony, tak aby przeciwdziałać zmianom klimatu i minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Firma stawia na nowoczesne technologie w celu wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego wody, co pozwala na osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej i zwiększenie bioróżnorodności. Planowane są również analizy i opracowanie polityk w zakresie odpowiedzialnego zarządzania wodą, wykorzystania materiałów budowlanych z odzysku i o niższym śladzie węglowym oraz zwiększenia elastyczności projektów, aby uniknąć marnowania zasobów. ECO-Classic stawia na projekty odporne na zmiany klimatu i dostosowane do przyszłych potrzeb i zobowiązuje się do wdrożenia procedur analizy fizycznych ryzyk klimatycznych oraz realizację projektów pilotażowych w tym obszarze.

Ważnym elementem polityki są również filary społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego.

W kontekście społecznej odpowiedzialności, ECO-Classic stawia na zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, kontrahentów i klientów. Firma chce promować równość płci, uczciwe wynagrodzenia oraz poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu wartości. Ważnym elementem jest również transparentna komunikacja i przeciwdziałanie greenwashingowi. Choć brzmi to bardzo ogólnikowo to za każdym z tych elementów kryją sią bardzo konkretne działania, których wdrożenie już się rozpoczęło.

W obszarze ładu korporacyjnego, ECO-Classic wprowadza zasady zarządzania, które wspierają zrównoważony rozwój. Aby to osiągnąć firma stworzyła wewnętrzną infrastrukturę ESG angażującą wszystkie komórki organizacyjne.

Jest dla mnie dużą wartością, iż w pracy z ECO-Classic mogliśmy zaproponować i przeprowadzić cały proces wręcz książkowo, tak jak on powinien wyglądać, nie było ścieżek na skróty. Przy wyznaczaniu celów strategicznych niejednokrotnie ze strony klienta słyszeliśmy, nie szkodzi, że to jest dla nas trudne i pracochłonne, zróbmy to rzetelnie i tak jak powinno być robione. Zarząd firmy uczestniczył we wszystkich warsztatach roboczych podczas tworzenia strategii i bardzo cieszy mnie takie samo zainteresowanie wdrożeniem zaplanowanych działań” – powiedziała Katarzyna Chwalbińska-Kusek – dyrektorka działu ESG & Sustainability w Savills w Polsce.

Author

  • Savills

    Savills to jedna z wiodących międzynarodowych firm doradczych działających na rynku nieruchomości. Została założona w 1855 roku w Wielkiej Brytanii. Posiada sieć ponad 600 biur w obu Amerykach, Europie, Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych.