Od 1 stycznia 2023 r. do grona partnerów Hogan Lovells dołączył adw. dr Wojciech Marchwicki, który jest związany z warszawskim biurem kancelarii od 2016 r.

Dr Marchwicki kieruje zespołem warszawskiej Praktyki Rozwiązywania Sporów. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych, wielowątkowych postępowań sądowych i arbitrażowych. Wspiera klientów w wypracowaniu strategii rozwiązania sporu i zarządzania ryzykiem związanym z potencjalnymi roszczeniami. Uczestniczył w licznych postępowaniach prowadzonych przed sądami polskimi, a także postępowaniach arbitrażowych w Polsce i za granicą, w różnych sektorach, doradzając przede wszystkim w sporach nieruchomościowych, infrastrukturalnych, budowlanych, a także w postępowaniach z branży finansowej.

Dr Wojciech Marchwicki wspiera również klientów w zakresie postępowań karnych w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności dotyczących postepowań karno-gospodarczych (white collar crimes). Wielokrotnie doradzał spółkom w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym i procedurami wewnętrznymi (compliance) oraz w sytuacjach kryzysowych.

Dr Wojciech Marchwicki jest adwokatem w Polsce oraz w stanie Nowy Jork (attorney-at-law). Jest absolwentem UAM w Poznaniu (ukończył studia na kierunkach: prawo oraz historia), a także Harvard Law School. Rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego obronił w Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem i współautorem publikacji dotyczących prawa konstytucyjnego i procesowego oraz etyki zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej, wydawanych w Polsce i za granicą. Dr Marchwicki prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich i egzaminuje z zakresu prawa gospodarczego oraz postępowania cywilnego. Jest również sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury (od 2016 r.). Został wyróżniony odznaczeniem „Zasłużony dla Adwokatury”.

Dr Marchwicki wspiera pro bono szereg organizacji społecznych oraz współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach programu spraw precedensowych.

Dr Wojciech Marchwicki jest klasyfikowany jako „Leading Individual” w kategorii „Dispute Resolution” rankingu Legal 500 EMEA. Jest opisywany jako „jeden z najlepszych prawników w Polsce do prowadzenia kluczowych i skomplikowanych postępowań sądowych” (edycja z 2021 r.). Wskazywano, że „wybitny prawnik i szef praktyki, dr Wojciech Marchwicki był doceniany przez klientów za umiejętność połączenia wiedzy prawniczej z praktycznym i biznesowym podejściem” (edycja z 2022 r.).

Author