Jak co roku, do 31 stycznia, pracodawcy z poziomem zatrudnienia poniżej 50 pracowników, muszą formalnie powiadomić o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz niewypłacaniu świadczenia urlopowego.

Przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadziły pewne modyfikacje dotyczące funkcjonowania ZFŚS podczas pandemii, lecz nie zwolniły pracodawców z obowiązków informacyjnych.

Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”) dotyczy, co do zasady, pracodawców zatrudniających na dzień 1 stycznia 2023 r. co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Nie oznacza to, że pracodawcy z mniejszym poziomem zatrudnienia zwolnieni są z tego obowiązku automatycznie.

W celu uniknięcia obowiązku tworzenia ZFŚS oraz wypłaty świadczenia urlopowego w 2023 r., pracodawca, który na dzień 1 stycznia 2023 r. zatrudnia mniej niż 50 pracowników (pełne etaty) ORAZ nie jest objęty ZUZP ani Regulaminem wynagradzania, musi:

  • podjąć decyzję w tym zakresie (np. w formie uchwały lub obwieszczenia) oraz
  • przekazać pracownikom informację do 31 stycznia 2023 r. w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacja ta dotyczy roku 2023 i w razie potrzeby musi być ponawiana w kolejnych latach kalendarzowych.

Co w przypadku braku przekazania takich informacji pracownikom?

Brak przekazania informacji może skutkować przede wszystkim obowiązkiem utworzenia ZFŚS lub wypłacenia świadczenia urlopowego pracownikom, którzy skorzystali z 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w 2023 r. Brak podjęcia któregoś z tych działań skutkuje ryzykiem:

  • skutecznego dochodzenia roszczeń przez pracowników o wypłatę świadczenia urlopowego wraz z odsetkami,
  • nałożenia grzywny, w niektórych przypadkach nawet do kwoty 30.000 zł.

Pandemia a ZFŚS

Podczas pandemii niektórzy pracodawcy mogą zawiesić obowiązki związane z tworzeniem lub funkcjonowaniem ZFŚS (np. odprowadzaniem odpisów podstawowych czy wypłacaniem świadczeń urlopowych). Takie działania uzasadniać będzie wyłącznie spadek obrotów gospodarczych bądź istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu przepisów „antykryzysowych”.

Autor:

Michał Olszewski, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Author

  • Bird & Bird

    Bird & Bird LLP to międzynarodowa kancelaria prawna, która wspiera organizacje zmieniane przez cyfrowy świat lub te, które przewodzą tym zmianom. Łączymy wyjątkową wiedzę prawniczą z dogłębną znajomością branży i odświeżająco kreatywnym myśleniem, aby pomóc klientom osiągnąć ich cele komercyjne. Mamy ponad 1450 prawników w 32 biurach w Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Afryce, a także bliskie relacje z firmami w innych częściach świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.twobirds.com.