Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa pomocy publicznej i prawa Unii Europejskiej wzmocnią kompleksową ofertę Deloitte

Pojęcie pomocy publicznej pojawia się w codziennej działalności wielu przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej – korzystających z dotacji, zwolnień podatkowych i innych form niekomercyjnych zachęt, ale również preferencyjnych warunków korzystania z publicznych zasobów. W odpowiedzi na złożoność opisanych zagadnień oraz rosnące zapotrzebowanie na doradztwo w tym obszarze firma Deloitte Central Europe stworzyła Centrum Doskonałości Prawa UE i Pomocy Publicznej (EU Law and State Aid Center of Excellence), które wspierać będzie klientów firmy.

Działający w Deloitte zespół Global Investment and Innovation Incentives (Gi3) od kilkunastu lat wspiera klientów w identyfikacji, pozyskiwaniu i rozliczaniu zachęt niekomercyjnych (dotacji, zwolnień i ulg podatkowych). Większość tych instrumentów stanowi pomoc publiczną, z której korzystanie wymaga znajomości i stosowania regulacji unijnych i krajowych dotyczących m.in. oceny statusu przedsiębiorstwa czy notyfikacji planowanego wsparcia do Komisji Europejskiej. Utworzone w marcu 2022 r. przez Deloitte Centrum Doskonałości stanowi uzupełnienie usług świadczonych na rzecz klientów.

“Kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej wymaga odpowiedniego poziomu wiedzy nie tylko prawnej, ale również ekonomicznej czy podatkowej. Z tego względu zdecydowaliśmy się na stworzenie centrum uzupełniającego doświadczenie takich zespołów, jak Gi3, przez ekspertów mających doskonałą znajomość europejskich przepisów regulujących kwestie pomocy publicznej. Dzięki utworzeniu Center of Excellence Deloitte będzie pierwszym w regionie Europy Centralnej podmiotem oferującym kompleksowe doradztwo z zakresu pomocy publicznej”

– mówi Adam Wacławczyk, partner w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

Doświadczeni partnerzy

Jednym z największych atutów Center of Excellence (CoE) jest doświadczenie osób, które pokierują jego pracami. Na czele CoE stanął Kai Struckmann, partner w kancelarii Deloitte Legal, posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa europejskiego, w tym głównie prawa pomocy publicznej i prawa konkurencji zdobyte m.in. w pracy w dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Konkurencji, gdzie zajmował się egzekucją przepisów regulujących pomoc publiczną.

Przed dołączeniem do Deloitte Kai przez kilkanaście lat pracował jako partner w brukselskim oddziale międzynarodowej firmy prawniczej. Jego kompetencje zostały docenione przez autorów rankingu Who’s Who Legal, którzy przyznali mu prestiżowy tytuł lidera opinii w dziedzinie konkurencji i pomocy publicznej.

“Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe sprawia, że klienci zgłaszają zapotrzebowanie na kompleksowe usługi doradztwa bazującego na przekrojowej wiedzy ekspertów z różnych dziedzin. Cieszę się, że razem z zespołem EU Law and State Aid CoE będę mógł udzielać wsparcia w zakresie interpretacji i stosowania krajowych i europejskich przepisów dotyczących pomocy publicznej”.

– mówi Kai Struckmann.

Zespół uzupełnia Katarzyna Berestecka, Senior Managing Associate w Deloitte Legal, posiadająca zdobytą w Brukseli dziesięcioletnią praktykę w obszarze prawa europejskiego, ze szczególnym naciskiem na pomoc publiczną i prawo konkurencji.

Szerokie wsparcie

Centre of Excellence uzupełni dotychczasową ofertę Deloitte dotyczącą doradztwa prawnego, inwestycyjnego, restrukturyzacyjnego oraz podatkowego związanego z unijnymi i krajowymi regulacjami z zakresu pomocy publicznej i prawa Unii Europejskiej. Eksperci Deloitte wspólnie pomogą w identyfikacji i pozyskaniu publicznych środków oraz w komunikacji z przedstawicielami odpowiednich organów krajowych i unijnych.

Aktualna i stale uzupełniana wiedza na temat przepisów regulujących zasady korzystania z pomocy publicznej oraz znajomość sposobów pozyskiwania niekomercyjnych zachęt sprawia, że usługi Deloitte są innowacyjną ofertą na skalę regionu. Fachowość ekspertów Deloitte gwarantuje również dostęp do bieżącej wiedzy na temat trendów dotyczących prac nad regulacjami europejskimi w obszarze pomocy publicznej oraz zapewnia skuteczność działań przy m.in. obsłudze projektów pomocowych, których realizacja wymaga zgody Komisji Europejskiej.