Firma wycofuje się ze świadczenia wszystkich usług na terenie Rosji

Firma Cushman & Wakefield  ogłasza, że zawarła ostateczne porozumienie w sprawie przekazania swojej działalności w Rosji lokalnemu operatorowi.

Transakcja ta nie ma istotnego znaczenia dla sprawozdań finansowych firmy ani dla jej przyszłej działalności.

Firma Cushman & Wakefield pragnie publicznie podziękować swoim współpracownikom za ich ciężką pracę i poświęcenie na rzecz klientów firmy, jednocześnie zdając sobie sprawę z obecnych nadzwyczajnych okoliczności i niepewności, z jakimi się borykają.

Firma Cushman & Wakefield nadal udziela pomocy swoim ukraińskim kolegom, mobilizując zasoby, w tym Globalny Fundusz Pomocy dla Pracowników. Ponadto firma wspiera wielu swoich pracowników w krajach sąsiednich, którzy na różne sposoby reagują na kryzys humanitarny.

Firma Cushman & Wakefield mocno wspiera światową społeczność w nadziei na pokój.