Już wkrótce kancelaria CMS zmieni lokalizację swojego warszawskiego biura na jedne z najwyższych pięter Varso Tower. Nowa przestrzeń – jako pierwsze biuro kancelarii prawnej w Polsce – zostanie poddana certyfikacji w systemie WELL Building Standard. Nadzór nad tym procesem pełni firma doradcza JLL.

Nowa siedziba kancelarii CMS zostanie przetestowana pod kątem zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia osobom w niej przebywającym. Certyfikacja w systemie WELL ocenia jakość środowiska pracy danej powierzchni biurowej. Potwierdza, że warunki w biurze są optymalne, a dzięki przyjaznym i właściwie zaprojektowanym przestrzeniom pracownicy mogą czuć się w nim komfortowo. Standard WELL v2 weryfikuje między innymi parametry jakości wody, akustyki, światła oraz powietrza, a także działania wspierające zdrowy styl życia.

Dobrostan pracowników to obecnie jeden z priorytetów firm na całym świecie. Jak pokazują badania Aon (2021 Global Wellbeing Survey), w Polsce najważniejszymi kwestiami związanymi z wellbeingiem są: work-life balance, zdrowie psychiczne i środowisko/kultura pracy – ten ostatni obszar wskazuje 45 proc. respondentów.

Przyszłe warszawskie biuro CMS to przestrzeń zajmująca 7 000 mkw. w najwyższym biurowcu Unii Europejskiej – Varso Tower, zaaranżowana na pięciu piętrach. Jest to jedna z niewielu powierzchni biurowych w Polsce, dla której zostały podjęte działania związane z uzyskaniem certyfikatu WELL. Poddany ocenie w tym systemie zostanie także sam budynek Varso Tower będący inwestycją HB Reavis.

„Przeprowadzkę do biura w Varso Tower planujemy na przełomie 2022 i 2023 roku. Naszą ambicją jest, by nowa przestrzeń odzwierciedlała kulturę organizacyjną CMS, wspierała rozwój ponad 300-osobowego zespołu oraz realizowała nasze cele dotyczące poczucia przynależności i aktywnego uczestnictwa w życiu kancelarii. Dlatego na etapie aranżacji i organizacji nowej powierzchni intensywnie współpracujemy z naszymi pracownikami, uwzględniając ich styl pracy i oczekiwania. CMS jest jedną z nielicznych kancelarii prawnych na świecie i pierwszą w Polsce, ubiegającą się o certyfikację swojej siedziby w systemie WELL. Co więcej, nowa przestrzeń naszej kancelarii zostanie poddana także ocenie w standardzie BREEAM weryfikującym powierzchnię biurową pod kątem proekologicznych rozwiązań”, mówi Beata Kępowicz, Chief Financial and Operations Officer w kancelarii CMS.

Decyzja o wystąpieniu o certyfikat jest dla kancelarii CMS elementem realizacji strategii „cultureplace”, której celem jest kreowanie przestrzeni wspierającej rozwój relacji w zespole oraz z klientami. Inwestycja w innowacje, funkcjonalność oraz przestrzeń współtworzącą kulturę organizacji to ważny element tożsamości CMS.

Ochrona i upowszechnianie fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu pracowników oraz interesariuszy to także istotny czynnik ESG. Certyfikacja w systemie WELL Building Standard może być właściwym kierunkiem dla organizacji chcących działać zgodnie z najnowszymi standardami w tym zakresie.

„Ukierunkowanie na dbałość o zdrowie i dobrostan ludzi w organizacji jest nie tylko elementem wdrażanych coraz powszechniej przez firmy założeń strategii ESG. Jest przede wszystkim świadectwem najwyższej dojrzałości firmy. JLL podziela te wartości z CMS i aktywnie wspiera ich realizację. Certyfikacja WELL jest doskonałym miernikiem spełnienia najlepszych dostępnych standardów w tym zakresie, a w zespole JLL mamy WELL AP (akredytowanego specjalistę WELL). Cały projekt realizowany we współpracy z CMS jest przykładem holistycznego podejścia do obsługi naszych klientów oraz tego, w jakim kierunku jako JLL chcemy rozwijać nasze usługi. JLL doradzał CMS przy wyborze siedziby, negocjacji umowy najmu, a teraz świadczy szeroki zakres usług obejmujących Workplace Advisory & Change Management, Project Management i zarządzanie certyfikacją BREEAM”, komentuje Artur Pakuła, Dyrektor Działu Zarządzania Projektami i Doradztwa Technicznego w JLL. „To wszystko oraz powierzenie JLL zarządzania procesem na wczesnym etapie przekłada się na wyjątkowo sprawną współpracę i możliwość czuwania od początku projektu nad implementacją wymagań certyfikacji we wszystkich działaniach związanych z przygotowaniem nowego biura i z pewnością przełoży się na zapewnienie wysokiego wyniku końcowego certyfikacji”, dodaje Artur Pakuła.