Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance reprezentowała Mostostal Zabrze SA w sporze arbitrażowym z Wood Environment & Infrastructure Solutions dotyczącym budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie. Postępowanie dotyczyło wykonania i rozliczenia oraz skutków odstąpienia od umowy zawartej w ramach budowy bazy systemu tarczy antyrakietowej pomiędzy Mostostalem Zabrze jako wykonawcą a Wood jako zamawiającym.

Na podstawie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, firma Wood Environment & Infrastructure Solutions jest zobowiązana do zapłaty na rzecz naszego klienta łącznej kwoty około 43,3 mln zł. Jednocześnie, Sąd Arbitrażowy oddalił ponad 99,6% roszczeń wzajemnych drugiej strony.

Zespołem reprezentującym Mostostal Zabrze w tym postępowaniu kierował Bartosz Krużewski (Partner kierujący praktyką procesową Clifford Chance w Europie Kontynentalnej) oraz Robert Moj (Counsel). W skład zespołu wchodziły również Martyna Darczuk (Senior Associate) oraz Ewelina Bzducha (Senior Associate).

Author