Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradzała na rzecz mBanku w związku z emisją dwóch serii zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 75 mln PLN przez R.Power. Obligacje zostały objęte przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz mBank. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój portfela projektów w kraju i za granicą.


Emitowane obligacje spełniają kryteria emisji zielonych obligacji zgodnie z Green Bond Principles (GBP) opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA), przede wszystkim w zakresie przeznaczenia środków z emisji na finansowanie inwestycji mających korzystny wpływ na środowisko poprzez uwzględnienie w ich realizacji aspektów środowiskowych oraz zagadnień ekologicznych, a tym samym wspierających zrównoważony rozwój.

Grupa R.Power jest największą grupą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Spółka rozwija projekty również w innych krajach Europy, w tym we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii oraz Rumunii.

W ramach bieżącego programu emisji zielonych obligacji spółka R.Power pozyskała łącznie 250 mln PLN – kancelaria Clifford Chance doradzała przy wszystkich dotychczasowych emisjach w ramach programu.

W skład zespołu doradzającego w związku z transakcją weszli: Miłosz Gołąb (Partner), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate),  Zuzanna Bartczak (Associate) oraz Krzysztof Burda.

Author