Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Sibelco, globalnej firmie oferującej rozwiązania materiałowe, w związku z ofertą nabycia wszystkich akcji w Krynicki Recykling, największej firmie przetwarzającej i uzdatniającej stłuczkę szklaną w Polsce.

Zapisy na sprzedaż akcji w ramach oferty przyjmowane będą od 12 kwietnia do 11 maja 2022 roku. Jeżeli oferta zakończy się osiągnięciem progu co najmniej 95% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu Krynicki Recykling, Sibelco nie wyklucza rozpoczęcia przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie wycofania akcji spółki z obrotu na giełdzie. Skuteczne przeprowadzenie oferty zależy od złożenia przez dotychczasowych akcjonariuszy zapisów na sprzedaż co najmniej 51% (tj. 8.856.558) akcji oraz od uzyskania przez Sibelco stosownej zgody prezesa UOKiK.

W skład zespołu Clifford Chance pod kierownictwem Wojciecha Polza (Partner, Departament Korporacyjny) wchodzili Kamil Sarnecki (Senior Associate, Rynki Kapitałowe), Karol Kulhawik (Senior Associate, Departament Korporacyjny), Zuzanna Potoczna (Associate, Departament Korporacyjny) i Krzysztof Regucki (Associate, Departament Korporacyjny). Wsparcie w transakcji zapewniali także Marta Michałek-Gervais (Senior Associate, Prawo Antymonopolowe), Julia Piotrkowicz (Associate, Departament Korporacyjny), Paweł Puacz (Counsel, Energetyka i Ochrona Środowiska), Michał Szczepanowski (Associate, Energetyka i Ochrona Środowiska), Piotr Bogdanowicz (Counsel, Departament Nieruchomości i Budownictwa), Grzegorz Serafin (Junior Associate, Departament Korporacyjny) oraz Joanna Kamińska (Senior Associate, Grupa Prawa Pracy).