Clifford Chance doradzała konsorcjum banków w związku z finansowaniem nabycia części aktywów logistycznych i części biznesu bitumicznego Grupy Lotos przez Unimot Investments


Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradzała konsorcjum banków złożonemu z: mBank S.A. (jako agenta kredytu, agenta zabezpieczeń, kredytodawcy i aranżera), Banku Pekao S.A. oraz PKO BP S.A. (jako kredytodawców i aranżerów) w związku z zawarciem umowy kredytu akwizycyjnego do kwoty 360 mln PLN, z którego środki będą przeznaczone na, między innymi, sfinansowanie nabycia przez Unimot Investments sp. z o.o. (spółkę zależną od Unimot S.A.) części aktywów logistycznych oraz części biznesu bitumicznego od Grupy Lotos S.A.

Zespół Clifford Chance kierowany był przez Mateusza Chruściaka (Counsel). W jego skład weszli Wojciech Wątor (Associate) oraz Aleksandra Białyszewska (Junior Associate). Nadzór merytoryczny sprawował Andrzej Stosio (Partner).