Firma Knight Frank opublikowała kolejny, kwartalny Global House Price Index – indeks śledzący zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych w 56 krajach i regionach na świecie. Biorąc pod uwagę rosnącą inflację, w indeksie uwzględniliśmy procentową zmianę cen nieruchomości w ujęciu nominalnym i realnym, czyli skorygowanym o inflację. Indeks pokazuje procentową  zmianę cen na koniec III kwartału 2022 r. w ujęciu rocznym.

 Najważniejsze wnioski:

  • Ceny nieruchomości mieszkaniowych w 56 badanych krajach i terytoriach rosną w tempie 8,8% rocznie, co oznacza spadek w stosunku do I kwartału 2022 r., kiedy dynamika wzrostu cen osiągnęła szczyt na poziomie 10,9%.
  • W ujęciu realnym, skorygowanym o inflację ceny nieruchomości spadły o 0,3% rok do roku.
  • 48 z 56 badanych krajów i terytoriów cały czas odnotowuje wzrost cen w ujęciu rocznym, a 21 z nich nadal odnotowuje wzrost dwucyfrowy.
  • Najwyższy wzrost cen, na poziomie 189,2% odnotowała Turcja. W ujęciu realnym, czyli skorygowanym o inflację wynosi jednak 57,6%.
  • W Polsce ceny wzrosły o 12,4%, ale w ujęciu skorygowanym o inflację spadły o 2,8%. Polska uplasowała się na 16 miejscu w zestawieniu po względem dynamiki wzrostu cen.
  • Tylko 6 krajów i terytoriów odnotowało spadek cen w III kwartał 2022 r., w tym Korea Południowa (-7,5%), Hongkong (-7,1%), Peru (-4,7%), Chiny kontynentalne (-2,2%), Nowa Zelandia (-2%) i Maroko (-0,3%).

Author

  • Knight Frank

    Knight Frank LLP z siedzibą w Londynie jest wiodącym i niezależnym globalnym doradcą w zakresie nieruchomości. Zatrudnia powyżej 19 000 pracowników w ponad 500 biurach w 60 krajach. Knight Frank doradza klientom, od indywidualnych właścicieli i nabywców, po największych deweloperów, inwestorów i najemców korporacyjnych.