Firma Knight Frank opublikowała kolejny Global House Price Index – indeks śledzący zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych w 56 krajach i regionach na świecie. Już po raz kolejny, biorąc pod uwagę rosnącą inflację, w indeksie uwzględniliśmy procentową zmianę cen nieruchomości w ujęciu nominalnym i realnym (skorygowaną o inflację). Indeks pokazuje procentową  zmianę cen na koniec 2021 roku w stosunku do końca 2020 roku.

Najważniejsze wnioski:

  • Turcja zanotowała najwyższy wzrost cen w ujęciu r/r na koniec 2021 roku. Ceny nieruchomości wzrosły średnio o 59,6% w ujęciu nominalnym, czyli po uwzględnieniu inflacji.
  • Australia zanotowała najwyższy wzrost cen w ujęciu realnym, czyli pomniejszonym o inflację. Australijczycy na koniec 2021 roku musieli zapłacić realnie 17,5% więcej za nieruchomości.
  • Ceny nieruchomości mieszkaniowych na świecie w ciągu roku wzrosły o 10,3%.
  • W grudniu 2021 w Stanach Zjednoczonych za nieruchomości mieszkaniowe trzeba było zapłacić średnio 64,500 USD więcej niż w grudniu 2020 roku.
  • Spośród badanych krajów tylko 3 zanotowały spadek cen – Malezja (-0,7%), Malta (-3,1%), Maroko (-6,3%).
  • Polska uplasowała się na 31 miejscu zestawienia, z rocznym wzrostem cen na poziomie 8,9% w ujęciu nominalnym i 2,8% w ujęciu realnym.