Farma wiatrowa Górzyca jest gotowa do działania. Jako inżynier kontraktu, Bilfinger Tebodin jest dumny, że przyczynił się do ogólnego zarządzania projektem, koordynacji i nadzoru technicznego nad tym nowym, zrównoważonym źródłem energii.

Inwestycję zrealizował francuski koncern EDF Renewables. Farma wiatrowa Górzyca znajduje się we wsi Radówek w Polsce. Składa się z 12 turbin wiatrowych o łącznej mocy energetycznej 24 MW.

EDF Renewables jest światowym producentem energii i liderem branży na rynku energii odnawialnej. Spółki Grupy w ponad 20 krajach specjalizują się w świadczeniu usług, w tym lądowych i morskich farm wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, magazynów energii oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

40 000 gospodarstw domowych zaopatrywanych w zieloną energię

Farma wiatrowa Górzyca jest w stanie wyprodukować średnio 80 GWh rocznie izaopatrywać w energię elektryczną 40 000 gospodarstw domowych. Oprócz 12 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda, infrastruktura techniczna farmy obejmuje stację transformatorową 110/20 kV oraz około 59 km sieci kablowych średniego napięcia oraz ponad dziewięć km dróg serwisowych.

Zarządzanie projektem i budową

Bilfinger Tebodin pełnił funkcję inżyniera właściciela, zapewniając całościowe zarządzanie projektem, koordynację i nadzór techniczny, w tym nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji oraz usługi doradztwa technicznego. Eksperci kierowali pracami projektowymi i dokumentacją wykonawczą inwestora oraz wykonywali zarządzanie budową i nadzór inwestorski nad drogami, telekomunikacją, instalacjami sanitarnymi i sieciami oraz urządzeniami elektrycznymi i elektroenergetycznymi.

Jarosław Gałek, Menedżer projektu w Bilfinger Tebodin: „Profesjonalna współpraca inwestora, inżyniera kontraktu i generalnego wykonawcy pozwoliła nam zrealizować projekt Górzyca w założonym harmonogramie i budżecie oraz profesjonalnie ograniczyć ryzyka, które mogą takie inwestycje zawierać. Oprócz wyzwań czysto technicznych i inżynieryjnych, farma wiatrowa wiąże się również ze złożonymi procedurami dotyczącymi połączeń i rozruchu. Projekt Górzyca był jednym z pierwszych projektów, dla których procedura przyłączeniowa została przeprowadzona w oparciu o tzw. new network code w Polsce. Ścisła współpraca z operatorem sieci i lokalnymi biurami pozwoliła na sprawne i terminowe podłączenie modułu wytwarzania energii “typu D”. Zdobyte doświadczenia pozwolą na sprawną realizację inwestycji w tym sektorze rynku, w oparciu o nowe polskie regulacje”.

Alicja Chylińska-Zawadzka, Dyrektor Generalny EDF w Polsce: „Górzyca wpisuje się w historię wykorzystania energii wiatrowej. To krok naprzód w dbaniu o naszą planetę, niezależność energetyczną i niższe ceny energii. Ten projekt, jak również szereg innych naszych projektów, są kamieniami węgielnymi transformacji energetycznej w Polsce. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy partnerem w dziedzinie zielonej energii przez wiele lat”.

Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP, obecny na ceremonii otwarcia farmy wiatrowej: „Ta farma wiatrowa jest nieodłącznym elementem niezależności energetycznej, gdy korzystamy z dostępnego wiatru, produkujemy naszą energię, nasz wodór i dywersyfikujemy nasze źródła energii”.

Rozwój energii odnawialnej w Polsce od 2008 roku

Boom na farmy wiatrowe rozpoczął się w Polsce w 2008 roku. Do 2015 r. rozpoczęto realizację licznych projektów, kiedy to zmiany w ustawodawstwie ograniczyły budowę nowych farm wiatrowych. W 2018 roku rynek wrócił do życia, a uruchomione projekty z pewnością będą kontynuowane co najmniej przez kolejne pięć lat. Podczas gdy działania związane z transformacją energetyczną nabierają tempa i skali, projekty zielonej energii są nadal dobrym rozwiązaniem dla tych krajów, które mają szczęście, że mają pod ręką odpowiednie warunki.

Farmy wiatrowe pozostają łatwym i wydajnym rozwiązaniem dla obszarów, na których znajdują się grunty i wiatry, a Polska jest jak dotąd jednym z największych graczy na tym rynku.