Od 29 listopada Santander Bank Polska zaczyna oferować kredyty mieszkaniowe w programie Pierwsze Mieszkanie. Kredytobiorcy, którzy spełnią warunki, otrzymają dopłaty do rat kredytu przez 10 lat, mogą też skorzystać z gwarancji wkładu własnego.

Program Pierwsze Mieszkanie umożliwia zaciągnięcie mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2%, którego raty są pomniejszone o dopłaty z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Obowiązują one dla pierwszych 120 rat kredytu mieszkaniowego, przez ten okres stopa oprocentowania kredytu jest stała, a jej poziom jest ustalany co 5 lat. Program daje możliwość udzielenia kredytu bez wkładu własnego, pod warunkiem objęcia go gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego.

W Santander Bank Polska stale dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb klientów. Dlatego chcemy zapewnić młodym ludziom łatwiejszy dostęp do zakupu nieruchomości. Bezpieczny kredyt 2% pomoże im zrealizować marzenia o zakupie pierwszego mieszkania lub budowie domu jednorodzinnego. Dzięki obniżonym przez 10 lat ratom zapewniamy dostęp do kredytu osobom, które do tej pory nie mogły sobie na to pozwolić. Ponadto stałe oprocentowanie kredytu (w dwóch 5-letnich okresach) zapewnia przewidywalność wydatków i pomaga naszym klientom w osiągnięciu stabilności finansowej – mówi Tomasz Borkowski z Santander Bank Polska.

Warunki bezpiecznego kredytu 2%

Wniosek o kredyt mogą złożyć osoby, które nie ukończyły 45 roku życia – w przypadku pary warunek musi spełniać przynajmniej jedna osoba składająca wniosek. Osoba, która ubiega się o bezpieczny kredyt 2%, nie może posiadać innej nieruchomości mieszkalnej ani umowy o kredyt mieszkaniowy, udzielonej w ciągu 36 m-cy przed złożeniem wniosku. O bezpieczny kredyt 2% mogą starać się również osoby ze zdolnością kredytową, które nie mają wystarczających oszczędności na wkład własny.

Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł – w przypadku samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego lub 600 tys. zł, gdy wniosek jest złożony wspólnie z małżonkiem lub w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko.

Możliwe jest też sfinansowanie dokończenia budowy domu, gdy do tej pory był on budowany za gotówkę. W takiej sytuacji maksymalna kwota kredytu to 100 tys. zł, gdy jest to jednoosobowe gospodarstwo domowe lub 150 tys. zł, kiedy gospodarstwo domowe prowadzone jest wspólnie z małżonkiem lub jest w nim co najmniej jedno dziecko.

Oprocentowanie kredytu

Jeśli kredytobiorca chce otrzymywać dopłaty, przez pierwsze 10 lat trwania bezpiecznego kredytu 2% należy skorzystać z oprocentowania okresowo stałego ustalanego na każdy pięcioletni okres. Aby dopłaty objęły kolejne 60 rat kredytu, przed upływem pierwszego okresu stałego oprocentowania trzeba:

  • złożyć oświadczenie o niewystąpieniu przesłanek wygaśnięcia dopłat oraz
  • podpisać Aneks do Umowy, aby ustalić oprocentowanie stałe na drugi, pięcioletni okres obowiązywania stałego oprocentowania.

Oferta będzie dostępna zarówno w oddziałach banku, jak i  u pośredników kredytu hipotecznego, którzy współpracują z bankiem.

Author

  • Santander Bank Polska

    Grupa Santander Bank Polska jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.