Bank Pekao oraz Pekao Investment Banking po raz szósty zdobyły tytuł Najlepszego Banku Inwestycyjnego w Polsce przyznawany przez magazyn Global Finance.

The Best Investment Bank Award to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na rynku finansowym. Przyznawana jest przez ekspertów magazynu Global Finance na podstawie kryteriów takich jak: liczba i wielkość realizowanych transakcji w zakresie ECM, SCM oraz M&A, doradztwo i możliwości strukturyzowania, usługi post transakcyjne (obrót i wycena na rynku wtórnym), innowacje produktowe i reputacja na rynku.

Global Finance to magazyn skierowany do menedżerów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych i strategicznych. Nagrody są przyznawane przy udziale analityków, dyrektorów korporacji oraz ekspertów technologicznych. Redakcja bierze pod uwagę również komentarze nadesłane przez dostawców usług finansowych, a także niezależne badania.

 – Niezmiernie nas cieszy, że już po raz szósty jesteśmy najlepsi na rynku. Nasz sukces zawdzięczamy doświadczeniu i profesjonalizmowi naszych ekspertów. Grupa Pekao nieustająco poszerza i rozwija  swoją ofertę, co jest zauważane również za granicą, o czym świadczy otrzymana przez nas  nagroda The Best Investment Bank Award –  powiedział Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Pekao Investment Banking, spółka należąca do Grupy Pekao, świadczy usługi bankowości inwestycyjnej oferując kompleksowe doradztwo finansowe w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji rynku kapitałowego dla szerokiego spektrum podmiotów, koncentrując się przede wszystkim na współpracy z dużymi i średnimi spółkami oraz korporacjami, inwestorami strategicznymi i finansowymi.

 – Ta nagroda to rezultat pracy i determinacji całego zespołu oraz dobrego roku, szczególnie w obszarze ECM, gdzie m.in. jako jedyna instytucja z Polski, byliśmy – wspólnie z Biurem Maklerskim Pekao – współprowadzącymi księgę popytu w ofercie akcji firmy InPost. Był to też kolejny rok dynamicznego rozwoju naszych usług Debt Advisorypowiedział Marek Niedużak, Prezes Pekao Investment Banking.

Wydawany od 1987 roku Magazyn Global Finance ma czytelników w 189 krajach. Jego odbiorcami są prezesi, dyrektorzy generalni i finansowy, skarbnicy oraz inni urzędnicy odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych decyzji w międzynarodowych przedsiębiorstwach i instytucjach. Global Finance ma siedzibę w Nowym Jorku, z biurami w Mediolanie i Londynie. Co roku nagradza najlepsze instytucje finansowe na świecie.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 270 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.