Bank BNP Paribas pełni rolę wyłącznego doradcy finansowego Saudi Aramco w transakcji przejęcia wybranych aktywów Grupy LOTOS. Transakcja stanowi część procesu wdrożenia warunków zaradczych postawionych przez Komisję Europejską w warunkowej decyzji koncentracyjnej zezwalającej na fuzję PKN Orlen i Grupy LOTOS.

– Jako wyłączny doradca finansowy Saudi Aramco byliśmy zaangażowani we wszystkie etapy transakcji. O wyborze BNP Paribas zadecydował szeroki zakres usług oraz unikalne kompetencje, na które składają się głęboka znajomość lokalnego rynku oraz bogaty dorobek w zakresie globalnych transakcji w sektorze energetycznym – mówi Piotr Mietkowski, Dyrektor Zarządzający Bankowością Inwestycyjną na Europę Środkowo-Wschodnią w Grupie BNP Paribas i członek Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas.

Transakcja o łącznej szacowanej wartości około 2,2 mld zł, obejmuje nabycie 30% udziałów w rafinerii LOTOS w Gdańsku (LOTOS Asfalt sp. z o.o.), 100% udziałów spółce hurtowej LOTOS SPV 1 sp. z o.o. oraz 50% udziałów Grupy LOTOS w spółce LOTOS-Air BP Polska sp. z o.o. zajmującej się obrotem paliwem lotniczym.

Poprzez tę transakcję Saudi Aramco rozszerzy swoją europejską działalność w segmencie przerobu ropy naftowej, oraz dystrybucji i marketingu produktów ropopochodnych. Wpisuje się to w strategię firmy polegającą na integracji działalności wydobywczej, rafineryjnej, produkcyjnej, dystrybucyjnej i marketingowej, której celem jest zapewnienie zbytu dla ropy naftowej i innych produktów spółki za pośrednictwem międzynarodowych rafinerii stowarzyszonych.

Grupa BNP Paribas współpracuje z Saudi Aramco, największą na świecie zintegrowaną firmą energetyczną i chemiczną (kapitalizacja rynkowa na poziomie ok. 1,9 biliona dolarów), od kilku lat. W ciągu ostatnich 12 miesięcy jest to druga transakcja, w której BNP Paribas pełni rolę wyłącznego doradcy finansowego Saudi Aramco, po transakcji sprzedaży projektu o wartości 12 miliardów dolarów w Arabii Saudyjskiej.