Rola przełożonego w karierze zawodowej

Niezmiennym od lat czynnikiem wpływającym na decyzje zawodowe specjalistów pozostaje wynagrodzenie. Istotne dla profesjonalistów są również możliwości rozwoju oraz charakter wykonywanej pracy. Jednak jak wynika z badań Hays Poland, coraz większe znaczenie dla pracowników ma także bezpośredni przełożony. Kwestia nie najlepszych relacji z szefem wielu motywuje do odejścia z dotychczasowego miejsca pracy, jak i uważnego przyjrzenia się potencjalnemu menedżerowi w nowej firmie.

Specjaliści mają coraz większą świadomość w kontekście swoich oczekiwań zawodowych. Śmielej komunikują wymagania płacowe i chętniej podejmują negocjacje. Więcej oczekują też od samej pracy. Dążą do tego, aby była ona źródłem satysfakcji i rozwoju, odpowiadała ich osobistym przekonaniom i wartościom, a także by pozwalała na funkcjonowanie w przyjaznej atmosferze. Jeśli jeden z powyższych elementów nie zostaje spełniony, pracownicy wychodzą na rynek pracy, na którym obecnie nie brakuje atrakcyjnych ofert.

Dla części specjalistów ważnym argumentem za zmianą miejsca zatrudnienia jest również postać przełożonego. Jak zauważa Agnieszka Kolenda, Dyrektor Wykonawcza w Hays Poland: „W mocy pozostaje znane powiedzenie mówiące, że pracownicy przychodzą do firmy, a odchodzą od szefa. Jeśli między przełożonym i podwładnym jest porozumienie i tzw. chemia, to ryzyko utraty cennego pracownika znacznie maleje.”

Każdego roku relacje z szefem zajmują wysokie miejsce na liście powodów, dla których pracownicy rozważają odejście z firmy. W badaniach Hays przeprowadzonych na rzecz Raportu płacowego, w roku 2017 taki powód wskazało 6 proc. respondentów, natomiast w 2022 już 15 proc.

Najważniejsze powody rozważania zmiany pracy

Wynagrodzenie  65%
Brak możliwości rozwoju     42%
Charakter wykonywanej pracy 19%
Zbyt duży lub za mały nakład pracy 18%
Brak równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym 16%
Bezpośredni przełożony 15%

Sześć najczęściej wymienianych powodów. Respondenci mogli zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi.
Źródło: Raport płacowy 2022, Hays Poland

POTENCJALNY PRZEŁOŻONY WPŁYWA NA DECYZJE KANDYDATÓW
Elementem ogłoszeń o pracę, który najbardziej przyciąga uwagę kandydatów, niezmiennie pozostaje wynagrodzenie, poziom stanowiska oraz zakres obowiązków. Jednak w przypadku wielu podobnych ofert, specjaliści zwracają uwagę także na inne aspekty, poznawane zazwyczaj na etapie rozmów rekrutacyjnych.

Poza benefitami, kulturą organizacyjną czy ścieżkami rozwoju, dla kandydatów niezmiernie ważna jest postać potencjalnego przełożonego. Jak wynika z badania Hays Poland, przeprowadzonego wśród ponad 1600 respondentów, aż 63 proc. specjalistów deklaruje, że potencjalny przełożony odgrywa istotną rolę w decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pracy.

Czy potencjalny przełożony odgrywa istotną rolę w Twojej decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pracy?  

Tak 63%
Trudno powiedzieć 18%
Nie 19%

Źródło: Badanie Hays Poland, luty-marzec 2022

Niemal 1/5 respondentów zadeklarowało, że potencjalny szef nie odgrywa istotnej roli w decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawodowej, a 18 proc. nie było w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Należy jednak podkreślić, że nawet w tych przypadkach nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, iż osoba potencjalnego przełożonego jest aspektem zupełnie nieznaczącym.

W sytuacji, gdy konkurencja o wysoko wykwalifikowanego pracownika jest tak duża, kandydaci bardzo często decydują się na zmianę pracy wyłącznie wtedy, gdy oferta spełnia wszystkie ich oczekiwania. Jeśli pomiędzy kandydatem a rekrutującym menedżerem zostanie nawiązana nić porozumienia, to szansa na podjęcie współpracy rośnie. Z drugiej strony, jeśli tego elementu zabraknie, to nawet najciekawsza i najbardziej atrakcyjna oferta może zostać odrzucona. Wiele zależy natomiast od preferencji i wcześniejszych doświadczeń kandydata – wyjaśnia Agnieszka Kolenda z Hays Poland.

OPINIE O NOWYM SZEFIE
Skoro część pracowników chce opuścić dotychczasową firmę ze względu na złe relacje z przełożonym, to nie dziwi fakt, iż chcieliby, aby w nowym miejscu pracy układały się one lepiej. Co, jeśli kandydat przed podjęciem decyzji o związaniu się z firmą, mógłby zweryfikować, jak w praktyce wygląda współpraca z przyszłym szefem?

Jak wynika z badania Hays, aż 61 proc. specjalistów chciałoby zapoznać się z referencjami udzielonymi menedżerowi przez byłych podwładnych. Innymi słowy, wielu pracowników chętnie poznałoby opinie o przyszłym szefie, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, gdyby tylko mieli taką możliwość. Byłoby to rozwiązanie analogiczne do tego stosowanego przez pracodawców, którzy przed złożeniem oferty sprawdzają referencje kandydata. Taka praktyka potencjalnie mogłaby ograniczyć sytuacje, w których niedopasowanie pracownika do zespołu lub stylu zarządzania menedżera zostaje zweryfikowane dopiero podczas okresu próbnego.

Czy przed przyjęciem oferty pracy chciał(a)byś zapoznać się z referencjami udzielonymi przełożonemu przez byłych podwładnych?

Tak 61%
Nie wiem 17%
Nie 22%

Źródło: Badanie Hays Poland, luty-marzec 2022

Jednocześnie niemal co czwarty respondent deklaruje, że nie chciałby zapoznać się z referencjami dotyczącymi potencjalnego przełożonego. Może to wynikać z indywidualnych preferencji. Choć „chemia” pomiędzy przełożonym a pracownikiem sprzyja współpracy, to nie dla każdego kandydata relacje w miejscu zatrudnienia są decydującym czynnikiem. Czasami atrakcyjność warunków współpracy jest na tyle duża, że kandydat nie przykłada zbyt dużej uwagi do pozostałych elementów. Część specjalistów zapewne wychodzi też z założenia, że woli wyrobić sobie swoją własną opinię, niż posiłkować się subiektywnymi ocenami innych osób.

CZY DOBRY PRZEŁOŻONY MOŻE ZATRZYMAĆ PRACOWNIKA W FIRMIE?
Warto przeanalizować także sytuację odmienną, gdy pracownik w obecnej firmie ma bardzo dobre relacje z przełożonym, lecz ogólne warunki współpracy mogą nie być dla niego w pełni satysfakcjonujące.

Od bezpośredniego przełożonego w dużej mierze zależy satysfakcja z pracy, zaangażowanie, poczucie docenienia i atmosfera w zespole. Poza warunkami zatrudnienia bardzo często są to czynniki kluczowe z perspektywy pracowników, gdyż kształtują środowisko, w którym na co dzień funkcjonują. Jeśli pracownik dogaduje się z przełożonym, to jego odejście z firmy staje się mniej prawdopodobne – tłumaczy Agnieszka Kolenda z Hays Poland.

Warto dodać, że wpływ relacji z szefem na ogólną satysfakcję z pracy uwypukliła pandemia i nowe wyzwania postawione przed kadrą menedżerską. W tym okresie obie strony mogły doświadczyć, jak kluczową rolę w partnerstwie biznesowym odgrywa zaufanie. Osoby pracujące zdalnie doceniały fakt, że przełożony jest dla nich dostępny, dostrzega i docenia ich wysiłek, a także oferuje niezależność. W czasie, gdy wiele firm znajdowało się w procesie zmiany, charakterystyka dobrego menedżera jeszcze silniej opierała się na poczuciu, że w razie potrzeby wstawi się on za podwładnymi i zadba o ich interes. Obecnie jest podobnie – w dobie dynamicznych zmian rynkowych i geopolitycznych  specjaliści często potrzebują wsparcia menedżera. Jeżeli jest to osoba empatyczna i godna zaufania, pracownicy chętniej zwrócą się do niej o pomoc.

Relacja z przełożonym i oferowane przez niego możliwości mają coraz większy wpływ na decyzje zawodowe profesjonalistów, lecz nadal pracujemy głównie po to, aby mieć środki na prowadzenie preferowanego stylu życia. Jeśli praca w firmie pozostawia na tym polu wiele do życzenia, to nawet najlepszy szef nie zatrzyma pracownika w organizacji – dodaje Agnieszka Kolenda.

Najczęściej nawet najlepszy menedżer nie będzie w stanie wynagrodzić braku satysfakcji z kluczowych elementów pracy – wynagrodzenia, stanowiska, benefitów itp.