Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP

Koszty kupna maseczek, środków do dezynfekcji, papierowych ręczników etc., ponoszone przez pracodawców w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Czy modemu albo mobilnego internetu także, jeżeli pracodawca zleci pracownikowi zdalną pracę? Odpowiadamy poniżej.


Ochrona zdrowia i życia pracowników

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 207.§ 2. „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Powinien m.in. „reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy (…)”. Regulacje te – zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy – obejmują zarówno pracowników zatrudnianych na etacie, jak i zleceniobiorców czy samozatrudnionych.

Koronawirus a praca zdalna – wydatki pracodawcy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Zasadniczo przedsiębiorcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom nie tylko bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale także odpowiednich warunków socjalnych oraz narzędzi pracy. W praktyce – w świetle niedawno opublikowanej specustawy dotyczącej walki z koronawirusem – oznacza to, że jeśli pracodawca zleci pracownikowi zdalną pracę, będzie musiał zapewnić mu np. modem czy wyposażyć służbowego laptopa w mobilny internet (jeśli go nie ma). Tego typu wydatki należy postrzegać analogicznie, jak te związane z wyposażeniem stanowiska pracy. Jako takie mogą zatem zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wiążą się z zapewnieniem firmie bieżącego, niezakłóconego funkcjonowania. Istnieje także możliwość odliczenia VAT-u w nich zawartego.

Wczoraj wieczorem minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że na początku przyszłego tygodnia przedstawi szczegóły specustawy opracowywanej obecnie przez rząd dla przedsiębiorców.

Wątpliwości odnośnie delegowania do pracy zdalnej (koronawirus)

Obowiązujące aktualnie regulacje także pozostawiają pracodawców i pracowników z szeregiem wątpliwości, stanowiąc pole do dyskusji dla ekspertów, nierzadko spierających się o możliwości interpretacyjne. Wśród praktycznych, bardzo szczegółowych pytań, jakie do nas trafiają, pojawiają się m.in. zagadnienia oddelegowania do zdalnej pracy osoby, która nie ma warunków lokalowych pozwalających na realizację służbowych zadań. Czy powinno to być przedmiotem zainteresowania pracodawcy? Czy pracodawca może skierować takiego pracownika np. do ogólnodostępnej kawiarenki internetowej? Co, jeśli wszystkie publiczne miejsca w danej miejscowości zostaną zamknięte? Czy pracodawca powinien zapewnić takiemu pracownikowi zastępczy lokal, wynająć wirtualne biuro na godziny? A może bardziej uzasadnione ekonomicznie będzie zwolnienie takiego pracownika z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? Na te szczegółowe pytania odpowiemy już niebawem.

Keywords Grant Thornton