W czasie pandemii Polacy bardziej boją się o swoje finanse, niż o zdrowie

COVID-19 wywołał wiele obaw wśród Polaków. Bardziej boimy się o finanse, niż o zdrowie – tak wynika z Badania Prudential Family Index*.

Co więcej, ponad połowa rodaków doświadczyła pogorszenia sytuacji finansowej. Czy byliśmy na to przygotowani? Oszczędności posiadane przez znaczną większość Polaków wynoszą maksymalnie do 6 zgromadzonych pensji, natomiast eksperci radzą, aby poduszka finansowa pozwoliła na przynajmniej półroczne życie. Jedynie 23% całej populacji posiada zabezpieczenie zgodne z rekomendacjami profesjonalistów. Pozytywnym aspektem jest to, że Polacy będą oszczędzać. Czy pandemia wykształci i ugruntuje nawyk odkładania pieniędzy na lata?... czas pokaże. Jedno jest pewne warto być przygotowanym na nieprzewidywalne sytuacje.

W wyniku panującej na świecie pandemii wirusa SARS-Cov-2 większość Polaków bardziej boi się o swoje finanse, niż o zdrowie. Badanie Prudential Family Index* pokazuje, że 1/3 ankietowanych obawia się pogorszenia sytuacji finansowej, jedynie 16% Polaków boi się zachorowania. Dla kolejnej 1/3 badanych zarówno kwestie finansowe jak i zdrowotne stanowią w równym stopniu źródła obaw. Niepokoje Polaków znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo jak wynika z Badania Prudential Family Index* ponad połowa rodaków przyznaje, że doświadczyła pogorszenia sytuacji finansowej.

POLACY PRZEDE WSZYSTKIM DOŚWIADCZYLI DROŻYZNY W SKLEPACH

Z badania wynika, że tym czego najczęściej doświadczyli Polacy to drożyzna w sklepach (51%). Ponad 1/3 ankietowanych była zmuszona do ograniczenia swoich wydatków. Kolejna, dość liczna grupa doświadczyła zmniejszenia wynagrodzenia lub dochodów. Dodatkowo spora część Polaków musiała zrezygnować z wyjazdu na wakacje z powodu obaw związanych ze zdrowiem, Polacy byli również zmuszeni naruszyć swoje oszczędności. Warto zwrócić uwagę, że z pięciu najliczniejszych doświadczeń związanych z pandemią, cztery dotyczą finansów, tylko jedna dotyka kwestii zdrowotnych. Czy wyciągniemy wnioski i czy zmieni się podejście do zabezpieczenia finansowego na przyszłość? Czy Polacy staną się bardziej zapobiegliwi w posiadaniu poduszki finansowej na nieprzewidziane sytuacje?

NIE JESTEŚMY PRZYGOTOWANI

Polacy w czasie pandemii obawiają się pogorszenia sytuacji finansowej i niestety obawy się ziściły – co widać w wyżej opisanych wynikach badania. Czy zatem posiadamy poduszkę finansową na nieoczekiwane sytuacje? Badanie Prudential Family Index* wskazuje, że blisko połowa (44%) rodaków twierdzi, że jest zawsze przygotowanych na nieprzewidziane sytuacje i ma zabezpieczenie finansowe (44% TAK, 33% NIE WIEM, 23% NIE). Ale warto zadać pytanie: czy posiadana poduszka finansowa wystarczy i czy zgromadzone środki pozwolą przeżyć trudny okres? Polacy w znacznej większości (65%) posiadają oszczędności w wysokości do 6 miesięcznych pensji. Czy na pewno możemy się czuć w pełni zabezpieczeni finansowo? Eksperci są zgodni i sugerują, że optymalnie każdy z nas powinien posiadać oszczędności w wysokości ponad półrocznych zarobków. Z tego wynika, iż jedynie około 23% Polaków (czyli mniej niż co czwarty) posiada poduszkę finansową zgodną z rekomendacjami ekspertów.

Z JAKĄ PODUSZKĄ FINASOWĄ POLACY CZULIBY SIĘ BEZPIECZNIE?

Z badania Prudential Family Index* wynika, że 1/3 Polaków czułaby się komfortowo z poduszką w wysokości zgromadzonych ponad 6 miesięcznych pensji, a znaczna większość, bo ponad połowa badanych wskazuje poczucie bezpieczeństwa finansowego przy posiadanych oszczędnościach do poziomu 6 miesięcznych odłożonych zarobków. Badanie pokazuje, że Polacy mają mało oszczędności – dla przypomnienia jedynie 23% osób posiada zabezpieczenie zgodne z rekomendacjami ekspertów, pozwalające przeżyć przez minimum pół roku. Być może do tej pory mieliśmy mało okazji, by wzbudzić refleksje odnośnie oszczędzania i posiadania poduszki finansowej. Konsumpcja tu i teraz, życie od przysłowiowego „pierwszego do pierwszego”, czy podejście „jakoś to będzie” nie wykształciło i nie ugruntowało nawyku oszczędzania oraz zabezpieczenia poduszki finansowej na nieprzewidziane sytuacje. Miejmy nadzieję, że doświadczenia związane z pandemią przekonają Polaków do posiadania większych oszczędności.  

PRAWIE 1/3 BADANYCH BĘDZIE OSZCZĘDZAĆ WIĘCEJ NIŻ DOTYCHCZAS

Polacy boją się o swoje finanse, czy zatem wyciągną wnioski i będą oszczędzać? Wyniki badania wskazują, że jest potencjał w tym zakresie. Prawie wszyscy badani, bo aż 92% deklaruje, że oszczędza i będzie oszczędzać! Brzmi to obiecująco! Badanie Prudential Family Index* obrazuje, że Ci co oszczędzali nadal będą oszczędzać: 43% badanych będzie oszczędzać tyle samo, co wcześniej. 27% Polaków jest skłonnych oszczędzać więcej niż wcześniej. 14% badanych deklaruje mniejsze oszczędności w przyszłości, niż dotychczas – co może być spowodowane na przykład obniżeniem pensji, czy wysokimi cenami w sklepach w czasie pandemii. Jako ciekawostkę warto nadmienić, że aż połowa Polaków, którzy dotąd nie oszczędzali zacznie odkładać.  Czy grupie tej wystarczy zapału, by wytrwać w swym postanowieniu, czas pokaże.
Podsumowując: wyniki badania Prudential Family Index* pokazują, że Polacy w dobie pandemii bardziej boją się o finanse, niż o swoje zdrowie. Niestety niepokoje wielu rodaków stały się rzeczywistością, ich sytuacja materialna pogorszyła się. Doświadczenia związane z COVID-19 w większości dotyczą aspektów finansowych, takich jak drożyzna w sklepach, ograniczenie wydatków, czy konieczność korzystania ze zgromadzonych oszczędności. Badanie pokazuje, że spora część Polaków nie jest przygotowana finansowo na nieprzewidziane sytuacje. Rodacy mają mało zgromadzonych oszczędności. Eksperci radzą posiadanie więcej niż 6 miesięcznych zarobków. Jedynie 23% populacji posiada zabezpieczenie zgodne z rekomendacjami profesjonalistów. Obiecujące i istotne jest to, że prawie wszyscy Polacy zgodnie chcą oszczędzać. Warto być przygotowanym na nieprzewidziane sytuacje. Najbliższa rzeczywistość to nadal świat w dobie pandemii, z dużą niepewnością co przyniesie przyszłość. Czy długofalowo pandemia nauczy nawyku oszczędzania?... a tych co już odkładali skłoni do większych oszczędności? Czas pokaże. Z pewnością warto przezornie i z rozmysłem planować swoje finanse, by nie dać się zaskoczyć.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW BADAŃ: JAROSŁAW BARTKIEWICZ, PREZES PRUDENTIAL W POLSCE

„W związku z pandemią wyraźnie widać, że Polacy boją się głównie o swoje finanse, ale kwestie zdrowia też są dla nich istotne. COVID-19 to sytuacja nieprzewidywalna i bezprecedensowa, wciąż nie wiadomo do końca kiedy i jak się skończy. Biorąc pod uwagę doświadczenia Polaków, ich obawy o finanse, warto zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu kapitału, jak również zdrowia. W takiej sytuacji ciekawe wydają się rozwiązania typu 2w1, czyli połączenie ubezpieczenia na życie wraz z oszczędzaniem na dowolny cel w przyszłości. Najważniejsze jest, żebyśmy zaczęli myśleć o poduszce finansowej     i najwcześniej jak to możliwe zaczęli odkładać środki. Badanie pokazuje obiecujący potencjał zarówno wśród tych, którzy będą oszczędzać więcej niż dotychczas, jak również wśród tych, którzy deklarują, że teraz zaczną odkładać, a nie robili tego wcześniej. Miejmy nadzieję, że doświadczenie pandemii sprawi, iż te pozytywne deklaracje przerodzą się w czyny.” – Jarosław Bartkiewicz, prezes Prudential w Polsce.

*Źródło: Badanie Prudential Family Index 2020 „Oszczędności i finanse Polaków w dobie pandemii SARS-Cov-2, IX 2020” /badanie ogólnopolskie/próba reprezentatywna 25-45 lat/badanie przeprowadzone we wrześniu 2020 roku/CAWII/IQS.