Savills stawia na ESG i zatrudnia dyrektorkę ds. zrównoważonego rozwoju

Savills, zgodnie ze swoją strategią globalną, wzmacnia kompetencje w obszarze ESG i rozbudowuje ofertę dla klientów związaną z aspektami środowiskowymi i społecznymi na rynku nieruchomości. W tym celu firma utworzyła w Polsce nowe stanowisko liderki ds. ESG i zrównoważonego rozwoju, które objęła Katarzyna Chwalbińska-Kusek.

Katarzyna Chwalbińska-Kusek dołączyła do Savills jako Associate Director. Od 15 lat aktywnie promuje idee zrównoważonego budownictwa. Przez większą część swojej dotychczasowej kariery związana była z jednym z międzynarodowych liderów na rynku doradztwa inżynieryjnego dla branży budowlanej, gdzie odpowiadała za rozwój biznesu i marketing firmy w Europie. W tym czasie m.in. współtworzyła koncept zdrowego biura, które jako pierwsze w Polsce uzyskało certyfikat WELL Building Standard Gold oraz stworzyła jedną z pierwszych strategii na rynku rosyjskim opartą na standardzie raportowania pozafinansowego GRI (Global Reporting Initiative). W latach 2016-2019 pełniła funkcje członka zarządu polskiego oddziału Urban Land Institute. Współpracowała również ze Światową Radą Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) oraz Europejską Fundacją Klimatyczną (ECF). Biegle porusza się w krajowych i międzynarodowych metodach raportowania niefinansowego oraz celach zrównoważonego rozwoju zawartych w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

„ESG od pewnego czasu jest jednym z najważniejszych trendów na rynku nieruchomości. Nigdy wcześniej obszar ten nie miał jednak tak silnych podstaw w ustawodawstwie i nie przekładał się na precyzyjne wymogi w zakresie raportowania. To sprawia, że ESG to już nie mile widziany dodatek do strategii biznesowej, ale absolutna konieczność. Savills od dłuższego czasu pomaga swoim klientom w wielu krajach w prowadzeniu odpowiedzialnej polityki zrównoważonego rozwoju. Również w Polsce chcemy wyznaczać kierunek zmian na tym polu i dlatego, jako jedna z pierwszych firm doradczych na naszym rynku, utworzyliśmy stanowisko dedykowane wyłącznie ESG, podchodząc do tej kwestii bardzo kompleksowo” – mówi Tomasz Buras, CEO, Savills w Polsce.

Zadaniem Katarzyny Chwalbińskiej-Kusek będzie kształtowanie strategii i opieka nad przestrzeganiem wartości związanych z ESG, zarówno wewnętrznie w polskim oddziale Savills, jak i opracowywanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju dla klientów firmy. ESG (Environmental, Social, Governance) to nie tylko zagadnienia związane z ekologią, ale szereg kryteriów z pogranicza społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego, według których klasyfikuje się obecnie przedsiębiorstwa i aktywa. Savills wspierać będzie zatem inwestorów, deweloperów, najemców i właścicieli nieruchomości m.in. poprzez doradztwo w zakresie wszystkich trzech filarów ESG.

„Będziemy wspierać naszych klientów w spełnianiu wymogów ESG na każdym etapie cyklu życia i funkcjonowania nieruchomości – od doradztwa transakcyjnego po prace wykończeniowe i proces zarządzania obiektem. Koncentrujemy się nie tylko na efektywności energetycznej i dekarbonizacji, ale również wykorzystywaniu surowców, gospodarce cyrkularnej oraz społecznej wartości nieruchomości. Wraz z naszymi klientami będziemy też dbać o dobrostan pracowników biurowych. W przypadku istniejących nieruchomości doradzimy jakie rozwiązania zaimplementować, by obiekt był zgodny z wymogami ESG i by zwiększyć jego wartość zarówno finansową, jak i społeczną. Wiemy, jak wykorzystać certyfikację ekologiczną budynków do wzmocnienia strategii ESG firmy. Przede wszystkim jednak będziemy przedstawiać naszym klientom uzasadnienie biznesowe działań podejmowanych w obszarze ESG” – mówi Katarzyna Chwalbińska-Kusek, Associate Director, liderka ds. ESG i zrównoważonego rozwoju, Savills Polska.

Savills dostrzega potrzebę podjęcia pilnych działań w obliczu kryzysu klimatycznego i szybkiego przejścia do bardziej ekologicznej gospodarki. Savills w Wielkiej Brytanii zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2030 r. oraz utworzył Grupę Doradczą „Savills Earth”, zrzeszającą ponad 100 ekspertów, z których wiedzy korzysta przy zapewnianiu wsparcia i doradztwa klientom na terenie Wielkiej Brytanii w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji dwutlenku węgla.