Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?

Tylko 12 proc. firm w Polsce w ogłoszeniach o pracę oferuje pracę zdalną – wynika z obliczeń Grant Thornton. Szkoda, bo mogłoby to znacząco zamortyzować obecne problemy z koronawirusem.

W środę 11 marca premier Mateusz Morawiecki zaapelował do pracodawców w Polsce, by – tam gdzie jest to możliwe – organizowali swoim pracownikom pracę zdalną. Wiele firm stanęło w związku z tym przed poważnym dylematem – wysłać załogę na home office, nawet jeśli wywoła to dodatkowe problemy dla firmy (np. spadek efektywności, spadek sprzedaży, wyższe koszty związane zakupem laptopów czy dodatkowych serwerów), czy też zadbać o dobrą kondycję firmy w trudnych czasach i skupić się na bieżącym funkcjonowaniu i nie wprowadzać daleko idących zmian organizacyjnych.

W najlepszej sytuacji są firmy, które już przed wybuchem epidemii koronawirusa miały dopracowaną i powszechną praktykę pracy zdalnej pracowników. Dla nich wariant wysłania ludzi na home office nie wiążę się zwykle z istotnymi kosztami – ani związanymi z dostosowaniem infrastruktury IT, bo ludzie używają już laptopów i mają odpowiednie oprogramowanie oraz zdolności do jego użycia, ani efektywnościowe – bo pracownicy są przyzwyczajeni do pracy zdalnej, a menedżerowie do rozliczania takiej pracy.

Ile firm jest gotowych na home office z uwagi na epidemię koronawirusa?

Jak wiele ich jest takich firm? Z odpowiedzią przychodzi niedawny raport Grant Thornton, opublikowany 28 października 2019 r. „Rynek pracy pod lupą”. Przeanalizowaliśmy w nim 500 realnych ofert pracy opublikowanych na portalach rekrutacyjnych w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. Okazuje się, że w tamtym czasie tylko w przypadku 12 proc. pracodawcy oferowali potencjalnym pracownikom możliwość pracy zdalnej. W ich przypadku przejście na pracę zdalną, przynajmniej dużej części zespołu, jest prawdopodobnie stosunkowo łatwa.

Wykres 1. Odsetek zachęt wskazywanych przez pracodawców w ofertach pracy publikowanych w okresie I-IX 2019 roku na portalach pracuj.pl i olx.pl

Źródło: Badanie Grant Thornton, 2019

Oczywiście nie jest to dokładny odsetek firm w Polsce, które udostępniają pracownikom system home office (ponieważ np. część pracodawców może mieć ten system, ale nie wpisało go do ogłoszeń albo aktualnie nie prowadzi rekrutacji), ale biorąc pod uwagę obecną praktykę rekrutacyjną, zgodnie z którą pracodawcy w ogłoszeniach o pracę „chwalą się” jak największą liczbą benefitów, wydaje się, że wynik ten nie powinien być istotnie niższy od faktycznego stanu.

Potwierdzają to dane z Eurostatu. W 2018 roku przeprowadził on badanie wśród pracowników krajów Unii Europejskiej na temat warunków pracy, w tym pracy zdalnej. Okazało się, że 4,6 proc. ankietowanych pracowników w Polsce zadeklarowało wówczas, że „przeważnie” pracują zdalnie, a 9,4 proc. odpowiedziało, że robi to „czasami”. Łącznie więc z systemu pracy zdalnej choćby czasami korzystało w Polsce około 14 proc. zatrudnionych. To wynik nieco poniżej średniej unijnej 15 proc., oraz wyraźnie niższy niż np. w Holandii czy Szwecji, gdzie system home office wykorzystuje około 35 proc. pracowników.

Wykres 2. Jak często pracujesz zdalnie? Odpowiedzi pracowników (w proc.)

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP

 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców

 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS

 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa

 6. Rząd ogłasza „tarczę antykryzysową” czyli pakiet osłonowy dla biznesu

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi

 2. Tarcza antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?

 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej

 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek

 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa

FINANSE

 1.  Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło

 2.  Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy

 3.  Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych

ZARZĄDZANIE

 1.  Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?

 2.  Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?

Keywords koronawirus, Grant Thornton