Czyste benefity dla biznesu

Gwarant Czystości i Higieny – nie tylko dla B2B.

Na rynku działa coraz więcej firm sprzątających, piorących i czyszczących – od przestrzeni w mieszkaniu, szafie i samochodzie do powierzchni biurowych, magazynowych czy handlowych. Wybór tej, która będzie świadczyła usługi w sposób profesjonalny przekłada się nie tylko na efekty, czyli fakt, czy przestrzeń lśni czystością – oraz, oczywiście, potencjalne oszczędności. W przypadku usług, gdzie odbiorcami są firmy, utrzymanie czystości ma wpływ na wizerunek marki, jej rozwój oraz niejednokrotnie na pozyskiwanie i utrzymywanie kontraktów.

Sposoby na sprawdzenie profesjonalizmu firm sprzątających są dwa – po pierwsze, można zweryfikować efekty ich pracy „w praktyce”. Po drugie, możemy wykorzystać do tego certyfikat, który potwierdza, że usługi wykonywane przez daną firmę są na najwyższym poziomie. Ten pierwszy sposób bywa kosztowny i wymaga czasu oraz zaangażowania. Drugi – wydaje się efektywnym rozwiązaniem dla B2B.

Renomowana jednostka audytująca TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. i branżowa Polska Izba Gospodarcza Czystości stworzyli program „Gwarant Czystości i Higieny”. Pozwala on na weryfikację jakości usług firm działających na tym rynku i nadanie najlepszym certyfikatu otwierającego drzwi do najbardziej wymagających klientów.

Precyzyjny audyt

Proces przyznania certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny”  opiera się na systemie niezwykle precyzyjnej punktacji, w którym kluczowe obszary  działalności firmy, od struktury organizacyjnej po jakość używanych maszyn i stosowanych środków czystości, jest szczegółowo prześwietlany. Decydującą rolę pełnią w nim audytorzy TÜV Rheinland, którzy sprawdzają informacje podane w przesłanych wcześniej ankietach, wizytują siedzibę firmy oraz lokalizacje, w których bezpośrednio świadczone są usługi czystościowe. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, firma uzyskuje ważny przez rok certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny”. Może także otrzymać certyfikat branżowy ogólny, certyfikat pralniczy lub branżowy ogólny plus certyfikat dla branży medycznej, spożywczej lub pralniczej. Po ich uzyskaniu firma zostanie wpisana do międzynarodowej bazy certyfikatów www.certipedia.com i uzyska indywidualny numer ID, dzięki któremu partnerzy biznesowi będą mogli  łatwo uzyskać wiarygodne informacje na temat certyfikowanej firmy.

Jakie warunki trzeba spełnić? Oceniana jest m.in. wiarygodność przedsiębiorstwa, weryfikowana poprzez: realizację zobowiązań wobec ZUS i US, wywiązywanie się z poprzednich kontraktów, uczestnictwo w organizacjach biznesowych oraz posiadanie polisy OC. W ocenie audytorów bardzo wysoko notowane są tzw. zasoby materialne, rozumiane dość szeroko – od nadzorowania dostawców materiałów, sprzętu i usług, kontrolowania terminów ważności środków chemicznych, po prowadzenie regularnych przeglądów sprzętu oraz stosowanie ekologicznych systemów mycia i konserwacji posadzek. Do tych wymagań, w przypadku firm ubiegających się o certyfikat dla usług pralniczych, dla branży spożywczej i sektora medycznego, dochodzą kolejne, specyficzne dla branży.

Certyfikacja „na plus”

Dzięki certyfikatowi możliwe jest sprawdzenie kompetencji przedsiębiorstwa i jakości świadczonej przez nie usługi. Korzyści jest jednak jeszcze więcej. Po pierwsze, firma może wyróżnić się spośród szerokiego grona podmiotów o podobnym profilu działalności – zwiększa to szansę na uzyskanie korzystnych kontraktów. Po drugie, GCiH wpływa na wizerunek w oczach klientów, kontrahentów oraz pracowników. Co więcej, certyfikat poprawia wizerunek całej branży, a także zachęca wszystkie firmy działające w tym sektorze do poprawiania jakości świadczonych usług.

– Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny” na pewno wyróżnił nas na rynku, a także zwiększył zainteresowanie profesjonalizacją usług w naszej branży. Klienci, widząc nasz profesjonalizm poświadczony opinią niezależnego audytora, oczekują podobnego poziomu świadczeń także od innych firm działających w naszym segmencie – mówi  Eugeniusz Łapawa, Prezes Zarządu spółki HTS MEDIJ, działającej na rynku usług pralniczych.

Organizatorzy i twórcy programu zwracają uwagę na jeszcze jedną, niezwykle istotną zaletę certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny”. Jest to jedyny program branży czystości rekomendowany jako Dobra Praktyka przez Urząd Zamówień Publicznych. Certyfikat należy do tzw. pozacenowych kryteriów wyboru oferty. Według Prawa Zamówień Publicznych, tego typu kryteria mogą stanowić 40 proc. oceny w przetargach publicznych. Dla zamawiającego bywa to niekiedy wyzwanie – często nie wie on, jak skonstruować jasne wytyczne dla potencjalnych wykonawców. Kryteria muszą nie tylko zabezpieczać właściwe wydatkowanie środków publicznych, ale także respektować klauzule społeczne, związane m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych. Odpowiedzią może być certyfikat.

– Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny” spełnia te kryteria, co radykalnie ułatwia proces podejmowania decyzji zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych – mówi Marek Krzemieniewski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Według niego, dzięki certyfikatowi zamawiający może mieć pewność, że pieniądze zostaną wydane we właściwy sposób, a z drugiej strony – jego posiadanie ułatwi zdanie wykonawcom, którzy będą doskonale wiedzieli, co muszą zrobić, by zrealizować umowę jak należy.

Keywords Pełka