Czy tarcza uchroni gospodarkę przed skutkami korona-kryzysu?

Polskie władze podejmują szereg działań mających na celu przeciwdziałanie epidemii COVID-19 na terytorium kraju. Wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w znaczący sposób odczują konsumenci, przedsiębiorcy, jak również finanse publiczne państwa. W tym tygodniu rząd ogłosił założenia tzw. „tarczy antykryzysowej”, która ma chronić polską gospodarkę.

Na konferencji prasowej Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Premiera Mateusza Morawieckiego ogłoszono, że rząd zamierza przekazać ok. 212 mld zł (tj. blisko 10 proc. PKB) na wsparcie przedsiębiorców i pracowników. Głównym celem tzw. pakietu osłonowego ma być pomoc przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej oraz utrzymaniu miejsc pracy.
„Tarcza antykryzysowa” ma opierać się na 5 filarach:

Filar I
Bezpieczeństwo pracowników (o wartości 30 mld zł),

Filar II
Finansowanie przedsiębiorstw (o wartości 74,2 mld zł),

Filar III
Ochrona zdrowia (o wartości 7,5 mld zł),

Filar IV
Wzmocnienie systemu finansowego (o wartości 70,3 mld zł),

Filar V
Program Inwestycji Publicznych (o wartości 30 mld zł).

Jako kluczowe rozwiązania, które mają wspomóc pracowników i przedsiębiorców należy wymienić:

 •     Wsparcie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Państwo będzie partycypować w wypłacie wynagrodzenia przez pracodawcę. Limit dopłat wyniesie 40% przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.;

 •     Wsparcie dla samozatrudnionych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Możliwość otrzymania z ZUS jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2 tyś. zł brutto;

 •     Zasiłek opiekuńczy. Utrzymanie możliwości korzystania przez rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi z zasiłku opiekuńczego, w przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków;

 •     Preferencyjne zasady kredytowania dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 9 pracowników będą mogli skorzystać z pożyczki w wysokości 5 tyś. zł.  Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji (łączna wartość wsparcia to 6 mld zł). 100 tyś. małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł. Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci dopłat do odsetek do kredytu. Firmy transportowe dostaną wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu na refinansowanie umów leasingowych.

 •     Odroczenie płatności zobowiązań publicznoprawnych. Możliwość odroczenia terminów płatności zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, VAT) oraz składek na ZUS – bez opłat i odsetek. Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że  w pakiecie działań „tarczy antykryzysowej” znajdą się m.in. następujące rozwiązania dla podatników:

 •     Możliwość wstecznego rozliczenie strat podatkowych w podatkach dochodowych. Osoby, których przychody spadną w 2020 r. o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. będą mogły odliczyć od dochodu w 2019 r. stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie mogła być odliczana w kolejnych latach). W tym celu podatnicy będą mogli złożyć korektę zeznania podatkowego za 2019 r.

 •     Możliwość rezygnacji przez podatników z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek w okresie marzec – grudzień 2020 r., będą obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

 •     Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień 2020 r.

 •     Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT.

 •     Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń od Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

 •     Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno – podatkowych w okresie obowiązywania stanu epidemiologicznego.

Szczegóły programu osłonowego rządu w walce z kryzysem gospodarczym w Polsce – w związku z epidemią koronawirusa – poznamy w najbliższych dniach. Władze zapowiedziały, że projekty ustaw, które mają wprowadzać w życie założenia „tarczy antykryzysowej”, zostanie przedstawiony bardzo szybko.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych Alertów, w których na bieżąco będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach wprowadzanych przez rząd w celu zapewniania pomocy przedsiębiorcom.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny 7 dni w tygodniu!
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu na specjalnie dedykowany adres e-mail korona@gessel.pl

Keywords GESSEL