COVID-19: Tarcza antykryzysowa

18 marca 2020 r. poznaliśmy rozwiązania zaproponowane przez polskie władze w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Pakiet zawiera rozwiązania, które w założeniu mają być pomocne w czasie utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną. Poniżej przedstawiamy główne założenia programu.


Do końca tygodnia (do 22. marca 2020 r.) planowane jest przygotowanie projektów aktów prawnych, zawierających szczegóły nowych rozwiązań. Niezwłocznie po opublikowaniu tekstów aktów prawnych, przedstawimy Państwu ich główne założenia.

Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:

  • Bezpieczeństwo Pracowników – wartość zaangażowanych środków to 30 mld zł,

  • Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł,

  • Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł,

  • Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł,

  • Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

Łączna kwota alokowanych środków to 212 mld zł.

Przesunięte terminy
Z wypowiedzi Ministra Finansów podczas wczorajszej konferencji wynika, że podjęta została decyzja o przesunięciu terminów na złożenie zeznań rocznych i deklaracji podatkowych o 1 lub 2 miesiące (nie ma ostatecznej decyzji co do terminu przedłużenia). Niemniej, w oficjalnych materiałach opublikowanych na rządowych stronach internetowych, na razie brak szczegółowych informacji w tym zakresie (tymczasem wskazano wyłącznie na możliwość odroczenia terminu na złożenie zeznań rocznych PIT). Oczekujemy, że kwestia ta zostanie rozstrzygnięta w projektach ustaw, które mają być zaprezentowane do końca tego tygodnia.

W swoich wypowiedziach przedstawiciele władz nie odnieśli się dotychczas do kwestii terminu na złożenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Tutaj także rozwiązań należy oczekiwać w projektowanych ustawach.

Nasi eksperci śledzą komunikaty polskich władz, aby zapewnić Państwu dostęp do aktualnej wiedzy co do działań związanych z koronawirusem. O kluczowych zagadnieniach będziemy Państwa informować. Jak wspomnieliśmy, przygotujemy również omówienie planowanych zmian w przepisach, gdy tylko zostaną one upublicznione.
W razie jakichkolwiek pytań, nasi eksperci służą Państwu pomocą i aktualną wiedzą na temat planowanych działań pomocowych.