COVID-19 i tarcza antykryzysowa – co wiemy do tej pory?

 W weekend 21 i 22 marca br. opublikowano pierwsze informacje na temat szczegółowych rozwiązań planowanego pakietu ustaw, określanego jako tarcza antykryzysowa.

Już w kilka godzin później ujawniono, że propozycje zmian i uzupełnień zostały przedstawione przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mówi się też o tym, że nowe przepisy mają uwzględniać propozycje wsparcia przedsiębiorców ogłoszone przez Prezydenta RP. W międzyczasie został udostępniony również projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 
Poniżej znajdą Państwo podsumowanie proponowanych rozwiązań z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia. Opis aktualizujemy na bieżąco.