COVID-19 Akcja pomocy uczestnikom inwestycji budowlanych.

Akcja wspierana przez: Związek Pracodawców Polska Miedź oraz British Polish Chamber of Commerce.Każdy przedsiębiorca lub inwestor mający otwartą inwestycję budowlaną, który został postawiony w trudnym położeniu ze względu na pandemię COVID-19, ma możliwość uzyskania pomocy i wsparcia w zakresie inżynierskim i prawnym.

W sytuacjach krytycznych, jak np. konieczności wstrzymana budowy czy przedstawienie roszczeń, będziemy wspólnie znajdować optymalne rozwiązania, w ramach których:

1.    przeanalizujemy dokumentację i zidentyfikujemy ryzyka;

2.    opracujemy plan działań zapobiegawczych i sanacyjnych;

3.    udostępnimy wzory dokumentów i protokołów;

4.    pomożemy w negocjacjach.

5.    w kluczowych przypadkach (np. kwarantanna lub choroba):

5.1.    pomożemy obsadzie zastępczego personelu inżynierskiego;

5.2.    udostępnimy narzędzia IT do zdalnego zarządzania dokumentami budowy i rozwiązania WorkFlow umożliwiające zdalną pracę, dotychczas dostępne wyłącznie dla naszych klientów.

Stawiamy do dyspozycji naszą kadrę inżynierską: kierowników projektów, kontrolerów kosztów oraz lokalne zespoły inspektorskie. Do dyspozycji będzie również zespół prawników.

Apelujemy do wszystkich inwestorów, firm wykonawczych, dostawców i usługodawców, zarówno tych z rynku zamówień publicznych, jak i prywatnych o rozważne i etyczne działania. Prawo i praktyka inżynierska sprzyjają mądrym rozwiązaniom.

Każdy z Was, uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego, może zwrócić się do nas o naszą asystę w rozwiązaniu sytuacji spornych lub nadzwyczajnych.

To nie jest czas na konkurowanie, to czas na solidarne działania!

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres email: support@miastoprojektwroclaw.pl – niezwłocznie wyznaczymy osobę do dalszego kontaktu i rozpoczniemy procedowanie spraw.

Pomoc jest oferowana bezpłatnie w miare możliwości firmy. Miastoprojekt zaprasza inne firmy, także konkurencję, do właczenia się do Akcji.