Brakuje nam relacji społecznych i elastycznych biur

Mimo, że praca zdalna ma wielu zwolenników, nie jest ona w stanie w pełni zastąpić pracy w biurze. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Cushman & Wakefield oraz Antal pt. „Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany” pracownikom podczas pracy z domu brakuje głównie relacji społecznych, dodatkowo – odczuwają również brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Eksperci spodziewają się, że po pandemii biuro będzie pełnić nową funkcję.

  • 74% badanych wskazało, że podczas nieobecności w biurze najczęściej brakuje im relacji społecznych,

  • 81% respondentów uważa, że biura powinny być bardziej elastyczne i zapewniać pracownikom możliwość zmiany miejsca pracy w zależności od wykonywanych zadań,

  • 70% badanych jest zdania, że powierzchnie biurowe powinny być dostosowane do nowych standardów antyepidemicznych.

Relacje społeczne powodem do powrotu

Przed pandemią specjaliści i menedżerowie mieli możliwość wykorzystania średnio 5 dni pracy zdalnej w miesiącu. Wciąż jest to przeciętna wartość oczekiwana w przyszłości, choć aż 1/5 badanych chciałoby mieć taką możliwość w wymiarze większym niż 15 dni w miesiącu. Podczas zdalnego wykonywania obowiązków specjalistom i menedżerom brakuje najczęściej relacji społecznych (74% wskazań), a także rozgraniczenia życia prywatnego od służbowego (56% wskazań). Warto zwrócić uwagę, że 42% respondentów deklaruje, że na pracę poświęca więcej czasu niż zwykle. Najwięcej badanych ceni sobie w pracy zdalnej oszczędność czasu na dojazdach (90%) oraz możliwość połączenia pracy z innymi obowiązkami domowymi (50% wskazań).

Warto przeanalizować pytanie o zalety pracy zdalnej w kontekście braków w dzisiejszych biurach. Oszczędności czasu na dojazdach firmy nie są w stanie zagwarantować, ale już mogą tworzyć pokoje pracy w skupieniu i ciszy - a taką zaletę pracy w domu wskazuje niemal co drugi respondent. Można również postawić na większy liberalizm w wymogach odnośnie dress code, gdyż możliwość nieformalnego ubioru okazała się również ważna dla znaczącej części specjalistów i menedżerów - komentuje Fabian Pietras, Business Unit Director w Antal.

Biuro dostosowane do potrzeb

Pandemia udowodniła, że zdecydowana większość specjalistów i menedżerów (93%), którzy pracowali w tym czasie zdalnie, jest w stanie wykonywać obowiązki zawodowe w tej formie bez przeszkód. Co więcej, 78% respondentów jest usatysfakcjonowanych z takiej formy pracy. Prawdopodobnie taki sposób wykonywania obowiązków zawodowych   pozostanie z nami na dłużej, dzięki czemu powierzchnie biurowe będą miały nową funkcję –staną się inspirującym miejscem, które będzie budować i wspierać kulturę organizacji, ułatwiać proces uczenia się, zachęcać do budowania więzi pomiędzy współpracownikami i klientami oraz sprzyjać kreatywności i innowacyjności. Przed pandemią w biurach zdominowanych przez open space, ale z dużą liczbą miejsc do spotkań i pomieszczeń wspierających, pracowało 23% badanych – teraz 81% respondentów uważa, że biura powinny być bardziej elastyczne i zapewniać pracownikom możliwość zmiany miejsca pracy w zależności od wykonywanych zadań, a 61% – że biura powinny w głównej mierze spełniać funkcje społeczne.

Relacje społeczne są niezwykle istotnym elementem, a ich brak został wskazany przez ¾ ankietowanych, jako największa niedogodność wynikająca z wykonywania obowiązków zdalnie. Jest to jeden z aspektów, który pokazuje, że mimo zwiększenia udziału pracy zdalnej, biura pozostaną niezwykle ważne dla każdej firmy. Zgodnie z przewidywaniami, przestrzeń biurowa będzie ewoluować od tradycyjnego biura w jednej lokalizacji do modelu hybrydowego, łączącego w różnym stopniu pracę w standardowej przestrzeni z biurem elastycznym oraz przy wykorzystaniu pracy zdalnej. Wszelkie formy modeli hybrydowych powinny być dostosowane do specyfiki i strategii danej organizacji, tak żeby wspierać efektywność i dobre samopoczucie pracowników – mówi Katarzyna Lipka-Nawrocka, Associate Director, Consulting & Research Manager, Cushman & Wakefield.

Dodatkowo 85% badanych uważa, że pracodawcy powinni oferować większe możliwości pracy zdalnej, a 82% respondentów, że menedżerowie powinni mieć regularne szkolenia z zakresu zarządzania pracownikami wykonującymi obowiązki zdalnie. Bardzo istotny jest też fakt, że aż 70% badanych uważa, że powierzchnie biurowe powinny być dostosowane do nowych standardów antyepidemicznych.

Pełny raport można pobrać na stronie//antal.pl/wiedza/raport/elastycznosc-specjalistow-i-menedzerow-w-dobie-zmiany