W I kwartale 2024 r. pojawi się nowy konkurs w ramach Krajowego Planu Odbudowy skierowany dla branży HoReCa (hotele, restauracje, turystyka i kultura). Nabór ma na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 poprzez rozszerzenie lub zmianę profilu ich działalności. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży HoReCa będą mogły ubiegać się o dotację bezzwrotną dla działań polegających na:

  • inwestycjach w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
  • podnoszeniu kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
  • usługach rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Zgodnie z zapowiedzią nabór zostanie uruchomiony już w marcu 2024 r.  Alokacja w ramach działania wynosi ponad 1 miliard złotych. Przedsiębiorstwa przystępujące do konkursu będą musiały odnotowywać spadki obrotów wysokości co najmniej 20% w latach 2020 lub 2021. Maksymalna przewidziana wartość kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu wynosi 600 tys. zł. Inwestycje będą finansowane w 90% w ramach pomocy de minimis, co umożliwia maksymalne dofinansowanie projekty wysokości 540 tys. zł (lub do wysokości posiadanego przez podmiot limitu pomocy).

Author

  • PwC

    W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.