Dostawcy usługi hostingu, którzy publicznie rozpowszechniają informacje dostarczane przez użytkowników z Unii Europejskiej oraz dostawcy świadczący usługi wyszukiwarki internetowej, mogą być obowiązani do opublikowania w Internecie liczby użytkowników swoich usług.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych („DSA” – Digital Services Act), dostawcy platform internetowych i wyszukiwarek internetowych muszą publikować informacje o średniej liczbie aktywnych miesięcznie użytkowników ich usługi w UE, w publicznie dostępnej sekcji swojej strony internetowej, w aplikacji oraz aplikacji mobilnej. Informacje te muszą być opublikowane do 17 lutego 2023 roku, a następnie co najmniej raz na sześć miesięcy.

Zgodnie z DSA:

  • “platforma internetowa” to usługa hostingu, która na żądanie użytkowników przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje dostarczone przez użytkowników. Definicja ta obejmuje np. dostawców internetowych platform handlowych, platformy wymiany treści oraz serwisy społecznościowe,
  • “wyszukiwarka internetowa” umożliwia użytkownikom dokonywanie zapytań w celu wyszukiwania – co do zasady – wszystkich stron internetowych lub wszystkich stron internetowych w danym języku, za pomocą zapytania na jakikolwiek temat przez podanie słowa kluczowego, zapytania głosowego, wyrażenia lub innej wartości wejściowej i która podaje wyniki wyszukiwania w dowolnym formacie, w którym można znaleźć informacje związane z zadanym zapytaniem.

Dostawca platformy internetowej lub wyszukiwarki internetowej, będzie musiał opublikować średnią liczbę miesięcznie aktywnych użytkowników swojej usługi w UE, obliczoną jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy. Oznacza to, że choć DSA weszła w życie 16 listopada 2022 r., to w obliczeniach należy uwzględnić aktywnych odbiorców w UE od połowy sierpnia 2022 r.

Ostateczna liczba powinna również:

  • odzwierciedlać wszystkich indywidualnych odbiorców usługi, którzy faktycznie korzystają z danej usługi przynajmniej raz w danym okresie czasu (np. czytelników),
  • wykluczyć podwójne liczenie korzystania przez odbiorcę z różnych interfejsów internetowych lub nazw domen,
  • wykluczyć przypadkowe korzystanie poprzez tworzenie hiperłączy lub indeksowanie,
  • jeśli to możliwe, wykluczyć zautomatyzowanych użytkowników (tj. boty lub programy do wydobywania danych).

Komisja Europejska i krajowy regulator (kiedy już zostanie wyznaczony) będą mogli również wymagać od przedsiębiorców dostarczenia takich danych na żądanie. Dlatego powinni oni zaprojektować system zliczania w sposób umożliwiający zliczanie ostatnich sześciu miesięcy w sposób ciągły. Przy tej okazji, muszą oni pamiętać również o zapewnieniu zgodności systemu z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Po opublikowaniu przez Komisję Europejską metodyki obliczania średniej liczby aktywnych miesięcznie użytkowników usługi w Unii, przedsiębiorcy powinni sprawdzić zgodność swojej metody liczenia z metodyką Komisji.

Wyjątki

Dostawcy platform internetowych, które kwalifikują się jako mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w zaleceniu 2003/361/WE, są zwolnieni z obowiązku publikowania danych na swoich stronach, ale w razie żądania dostarczenia danych przez Komisję Europejską lub krajowego regulatora, będą zobowiązani takie dane dostarczyć.

Dlaczego to jest istotne

Opisane informacje są zbierane przez Komisję Europejską w celu dokonania oceny czy przedsiębiorca jest bardzo dużą platformą internetową (“VLOPs”), czy bardzo dużą wyszukiwarką internetową (“VLOS”). Przy czym, jednym z warunków zaliczenia do takiej kategorii, jest posiadanie 45 milionów lub większej średniej liczby aktywnych miesięcznie użytkowników usługi w UE. VLOPs i VLOS mają więcej obowiązków i muszą wcześniej wdrożyć obowiązki DSA, w związku z czym wcześniej stosuje się do nich także przepisy sankcjonujące.

Wszystkie przepisy DSA zaczną obowiązywać dopiero od 17 lutego 2024. W przypadku podmiotów innych niż VLOPs i VLOS nie jest jasne, czy kary za niepublikowanie danych będą mogły być nakładane przed tą datą.

Author

  • Bird & Bird

    Bird & Bird LLP to międzynarodowa kancelaria prawna, która wspiera organizacje zmieniane przez cyfrowy świat lub te, które przewodzą tym zmianom. Łączymy wyjątkową wiedzę prawniczą z dogłębną znajomością branży i odświeżająco kreatywnym myśleniem, aby pomóc klientom osiągnąć ich cele komercyjne. Mamy ponad 1450 prawników w 32 biurach w Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Afryce, a także bliskie relacje z firmami w innych częściach świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.twobirds.com.