Zapraszamy na retransmisję 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Nagrania z każdej prelekcji dostępne w formie webcastów na żądanie.

 

Kongres jest największym tego typu przedsięwzięciem na polskim rynku, organizowanym przez firmę audytorsko-doradczą KPMG od 2011 r. W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 2 500 osób. Podczas wydarzenia eksperci omówili zagadnienia i trendy, które mają kluczowy wpływ na agendy zarządzających firmami w Polsce oraz osób odpowiedzialnych za funkcje finansowo-podatkowe. Rozbudowany program merytoryczny Kongresu został podzielony na dwie ścieżki tematyczne.

Rejestracja

Prelekcje są udostępnione bezpłatnie, po wcześniejszej rejestracji.

Wszyscy akredytowani uczestnicy Kongresu mogą uzyskać niezwłoczny dostęp do nagrań korzystając z tego samego adresu e-mail, jaki był podany podczas wydarzenia.

Informacje i komentarze zawarte w webcastach dotyczą stanu prawnego aktualnego na dzień 19 stycznia 2022 r. Opinie zawarte w webcastach nie mają charakteru porad prawnych i nie powinny być traktowane jako rekomendacje określonych działań. Ze względu na dużą dynamikę w zmianach prawnych, KPMG nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje biznesowe podjęte na podstawie wygłoszonych prelekcji. Na wszelkie pytania lub wątpliwości odpowiedzą nasi eksperci – zapraszamy do kontaktu: