Media partner
REJESTRACJA

Organiser

Kancelaria prawna GESSEL

Location

Online

This event is online.

Category

Date

31 January 2023
Expired!

Time

09:15 - 15:45

Cost

1,450.00 PLN

Media partner Zawieranie umów w obrocie międzynarodowym

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które kierowane jest do przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną i chcących poznać tajniki zawierania umów międzynarodowych. Praktycy z kancelarii GESSEL podzielą się swoim doświadczeniem związanym z doradzaniem podmiotom zajmującym się handlem międzynarodowym i świadczeniem usług na rynkach zagranicznych. Omówią kwestie związane z prawidłowym zabezpieczeniem interesów polskich przedsiębiorców w relacjach transgranicznych, prawem właściwym, najistotniejszymi aktami prawa międzynarodowego oraz sposobami zapobiegania powstawaniu sporów i ich rozstrzygania. 

Celem szkolenia jest: 

 1. przygotowanie przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną do zawierania umów z kontrahentami zagranicznymi – pod kątem zabezpieczenia swoich interesów i unikania sporów;
 2. udzielenie wskazówek dotyczących zawierania umów z kontrahentami z poszczególnych krajów europejskich (specyfika różnych porządków prawnych);
 3. wskazanie na najważniejsze kwestie dotyczące sankcji międzynarodowych;
 4. wskazanie możliwych sposobów rozstrzygania sporów powstających na tle umów międzynarodowych.

Szkolenie zostanie wzbogacone o prelekcje zagranicznych gości (ze świata prawniczego oraz świata biznesu) dotyczące specyfiki kontraktowania z przedsiębiorcami z poszczególnych państw europejskich (w tym Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy).

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim, za wyjątkiem wypowiedzi zagranicznych gości, którzy będą wypowiadać się w języku angielskim.

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć: 

 • jak dokonać weryfikacji kontrahenta zagranicznego, jak zadbać o wybór prawa właściwego, jak zawrzeć ważną i skuteczną umowę zabezpieczającą interesy własnej firmy;
 • czym są CISG i INCOTERMS i jak stosować je w praktyce;
 • jakie potencjalne ryzyka są związane z obecnością na rynku międzynarodowym i jakie są możliwości ich minimalizowania.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

 • Prezesów i Właścicieli
 • Członków zarządów odpowiedzialnych za ekspansję firmy
 • Dyrektorów ds. strategii i rozwoju biznesu
 • Dyrektorów działów sprzedaży
 • Prawników in-house
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – na koniec szkolenia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi
 • Część prelekcji odbędzie się w języku angielskim (spotkania z przedstawicielami z innych krajów)
 • Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.

Na wydarzenie zaprasza

Barbara Dąbrowska

Hourly Schedule

Program

9.15 - 9.25
Czas na logowanie
9.25 - 9.30
Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne
Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"
9.30 - 10.00
Zawieranie umów z kontrahentem zagranicznym okiem biznesu
dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Radca prawny, GESSEL, Funding and senior partner
1. Na co należy zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji o wejściu na dany rynek?
2. Jak odnaleźć się w relacjach z zagranicznymi kontrahentami?
3. Co jest najbardziej problematyczne w relacjach z poszczególnymi państwami europejskimi?
10.00 - 10.45
Jak zbudować ramy stosunku umownego z kontrahentem zagranicznym?
Maria Dudzińska, Radca prawny, GESSEL, managing associate , Maja Frontczak, Radca prawny, GESSEL, senior associate
1. Weryfikacja kontrahenta zagranicznego przy rozpoczęciu współpracy
2. Forma i inne kluczowe cechy zawieranej umowy
3. Wybór prawa właściwego
4. Klauzule umowne „must have”
10.45 - 11.00
Gość zagraniczny
Shai Wade, Shai is the Head of the International Arbitration Group of RPC
Jak to działa w… Wielkiej Brytanii?*

Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z brytyjskimi kontrahentami

* Wystąpienie w języku angielskim
11.00 - 11.15
Przerwa
11.15 - 12.30
Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i reguły INCOTERMS – dlaczego są tak ważne?
dr Joanna Kisielińska-Garncarek, Radca prawny, GESSEL, managing associate , Barbara Tomczyk, Adwokat, GESSEL, senior associate
1. Zasady stosowania CISG oraz INCOTERMS oraz ich znaczenie w obrocie międzynarodowym
2. Skuteczne włączanie CISG / INCOTERMS do stosunku umownego
3. Podstawowe uregulowania, najważniejsze różnice pomiędzy Konwencją a polskim kodeksem cywilnym
12.30 - 12.45
Gość zagraniczny
Monika Beckmann-Petey
Jak to działa w… Niemczech?*


Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z niemieckimi kontrahentami

* Wystąpienie w języku angielskim
12.45 - 13.15
Przerwa
13.15 - 14.00
Co o systemie sankcji międzynarodowych każdy wiedzieć powinien?
Piotr Paprota, Adwokat., LL.M. (Heidelberg), GESSEL, senior associate
1. Najistotniejsze reżimy sankcyjne
2. Ocena działalności pod kątem zgodności z sankcjami
3. Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym
14.00 - 14.15
Gość zagraniczny
Volodymyr Yaremko, Construction & Engineering and International Arbitration groups at Mayer Brown in London
Jak to działa w… Ukrainie w czasach wojny?*

Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z kontrahentami z Ukrainy wobec trwających działań wojennych

* Wystąpienie w języku angielskim
14.15 - 14.30
Przerwa
14.30 - 15.00
Zapobieganie powstawaniu i sposoby rozstrzygania sporów międzynarodowych
dr Joanna Kisielińska-Garncarek, Radca prawny, GESSEL, managing associate , Maria Dudzińska, Radca prawny, GESSEL, managing associate
1. Jak zabezpieczyć się w umowie na wypadek ewentualnego sporu?
2. Dlaczego warto korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i czym jest arbitraż międzynarodowy?
3. Przepis na idealną klauzulę arbitrażową
15.00 - 15.15
Gość zagraniczny
Valentine Chessa, Partner, MGC Arbitration
Jak to działa we… Francji?*

Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z włoskimi kontrahentami

* Wystąpienie w języku angielskim
15.15 - 15.45
Sesja pytań i odpowiedzi
Prelegenci odpowiedzią na Państwa pytania, będzie możliwość omówienia własnych case study.