Events

Organiser

British Polish Chamber of Commerce
Email
portal@bpcc.org.pl
Sfera Group

Location

Online

This event is online.

Category

Date

19 June 2023
Expired!

Time

10:00 - 11:30

Cost

Free

Events Zarządzanie kryzysowe w praktyce – jak skutecznie komunikować w trudnych sytuacjach dla firmy lub marki

Zarządzanie kryzysowe jest nieodzowną praktyką w dzisiejszym dynamicznym i nieprzewidywalnym środowisku biznesowym. Obejmuje ono szeroki zakres strategii, procedur i działań, których celem jest minimalizacja negatywnych skutków kryzysów oraz skuteczne odzyskiwanie normalności. W sytuacjach kryzysowych, które mogą wynikać z różnych czynników, takich jak wypadki, awarie techniczne, problemy finansowe, skandale czy katastrofy naturalne, zarządzanie kryzysowe staje się kluczowym elementem dla utrzymania stabilności i zaufania zarówno w przypadku firm, jak i marek.

Efektywne zarządzanie kryzysowe polega nie tylko na skutecznym reagowaniu na zaistniałe trudności, ale również na odpowiednim planowaniu i przygotowaniu się na ewentualne sytuacje kryzysowe. Wymaga to m.in. tworzenia planów zarządzania sytuacjami kryzysowymi, budowania zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz szkolenia kadry zarządzającej i pracowników w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Komunikacja odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu kryzysowym, ponieważ właściwie prowadzona i skuteczna komunikacja może wpływać na zminimalizowanie negatywnych skutków kryzysu oraz odbudowanie zaufania klientów, partnerów biznesowych i społeczności.

 Agenda:

1. Zarządzanie kryzysowe w pigułce: Jak przygotować się na potencjalne kryzysy i skutecznie nimi zarządzać? Omówienie planowania, reagowania i odbudowy wizerunku w przypadku sytuacji kryzysowych – tworzenie planu zarządzania sytuacjami kryzysowymi, budowanie zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, szkolenie kadry zarządzającej i pracowników w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

2. Reakcja na sytuację kryzysową: Identyfikacja i ocena sytuacji kryzysowej, podejmowanie decyzji w sytuacji kryzysowej, zarządzanie komunikacja w sytuacji kryzysowej, znaczenie mediów społecznościowych w komunikacji antykryzysowej.

3. Komunikacja kryzysowa w praktyce: Jak skutecznie komunikować się w trudnych sytuacjach? Omówienie zasad tworzenia skutecznych komunikatów w czasie kryzysu, zarządzania informacjami oraz odpowiedzialnością społeczną.

4. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi po ich wystąpieniu: Naprawa szkód i przywrócenie normalności, analiza przyczyn sytuacji kryzysowej i wyciąganie wniosków, zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przyszłości.