Media partner
Registration website

Organiser

Deloitte

Location

Online

This event is online.

Category

Date

27 September 2022
Expired!

Time

12:00 - 16:00

Cost

499.00 PLN (+ 23% VAT)

Media partner Otwarte szkolenie on-line: Jak rozlicza się prosument od 1 kwietnia 2022?

Od 1 kwietnia 2022 r. obok systemu opustów służącego rozliczaniu dotychczasowych prosumentów wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach pojawił się net-billing, czyli nowy system rozliczeń prosumentów przeznaczony przede wszystkim dla nowych mikroinstalacji, ale także dla tych prosumentów, którzy zdecydują się na zmianę systemu rozliczeń. Wprowadzenie net-bilingu wiązało się z wieloma emocjami, ponieważ jest on postrzegany jako mniej korzystny dla prosumentów oraz bardzo skomplikowany. Odnawialne źródła energii nadal cieszą się jednak dużym zainteresowaniem odbiorców, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przedsiębiorstwach.

Główną motywacją do zainwestowanie we własne źródło OZE oraz skorzystania z systemu prosumenckiego w przedsiębiorstwie lub domu jest z jednej strony chęć optymalizacji kosztów energii z drugiej zaś budowanie fundamentów swojej niezależności energetycznej. Wielu odbiorców kieruje się również tym, że dzięki własnej instalacji będzie miało realny wpływ na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Dodatkową motywacją do budowania nowych, własnych mikroinstalacji lub ewentualnej zmiany sposobu rozliczania już istniejącej na model net-billing, ma być ogłoszony właśnie Program Mój Prąd na lata 2021-2023, do którego nabór rozpoczął się 15 kwietnia br.
Szczegóły

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Przygotowane przez nas szkolenie jest zarówno dla tych, którzy są już prosumentami na warunkach sprzed nowelizacji, jak i tych którzy zostaną objęci systemem net-billing bądź rozważają zostanie prosumentem w przyszłości. Dedykujemy je zarówno prosumentom indywidualnym, jak i prosumentom prowadzącym działalność gospodarczą.

Eksperci Deloitte przygotowali program szkolenia tak, aby po jego ukończeniu:

  • nowy system rozliczeń prosumentów był dla Państwa czytelny,
  • poznali Państwo i zrozumieli terminy czy pojęcia, które wiążą się z działalnością prosumenta i systemami jego rozliczania,
  • potrafili Państwo zweryfikować prawidłowość rozliczeń nadwyżki wyprodukowanej energii,
  • znali Państwo konsekwencje prowadzenia mikroinstalacji na gruncie podatku akcyzowego,
  • mogli Państwo wykorzystać ewentualne możliwości pozyskania finansowania mikroinstalacji i infrastruktury z nią związanej ze środków Programu Mój Prąd na lata 2021-2023.

W celu zagwarantowania Państwu kompleksowego podejścia do kwestii statusu prosumenta w nowym systemie rozliczeń, szkolenie przeprowadzi multidyscyplinarny zespół ekspertów, którzy na co dzień doradzają klientom inwestującym w instalacje OZE w obszarach prawnych i podatkowych z uwzględnieniem praktycznych aspektów prowadzenia mikroinstalacji. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że obszarem mogącym sprawiać pewną trudność prosumentom jest podatek akcyzowy oraz związane z nim obowiązki dotyczące produkcji i wykorzystania wyprodukowanej energii. Dlatego też, obok aspektów prawnych jeden moduł naszego szkolenia będzie poświęcony również zagadnieniom akcyzowym.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: miwanczukgrzywna@deloittece.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Kontakt
miwanczukgrzywna@deloittece.com