Law
REJESTRACJA

Organiser

Bird & Bird

Location

Bird & Bird
Marszałkowska 107, Warsaw, Poland
Category

Weather

Sunny
Sunny
20 °C
Wind: 15 KPH
Humidity: 46 %
Feels like: 20 °C

Date

17 October 2023
Expired!

Time

09:00 - 14:00

Cost

Free

Law Ochrona danych i informacji w grupach kapitałowych i relacjach handlowych

Kancelaria Bird & Bird zaprasza do udziału w szkoleniu, podczas którego przedstawimy najistotniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem danymi w przedsiębiorstwach.

Podczas szkolenia zajmiemy się zarówno danymi osobowymi, jak i nie-osobowymi, danymi surowymi i bazami danych, danymi źródłowymi i zagregowanymi, informacjami jawnymi i utajnionymi. To wszystko w kontekście wyzwań dla biznesu, które wynikają z coraz bardziej rozbudowanych regulacji w tym zakresie.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Europejska Strategia w Zakresie Danych, przyjęta przez Komisję Europejską w 2020 r., przewiduje szereg inicjatyw legislacyjnych i organizacyjnych, mających sprzyjać rozwojowi europejskiej gospodarki opartej na danych. Zakłada się, że dane jako takie, ale i nowe sposoby ich wykorzystania, staną się niebawem głównym motorem wzrostu gospodarczego, nie tylko w Unii Europejskiej.

Wzrost wartości danych powoduje jednak szereg nowych problemów związanych z ich ochroną oraz zapewnieniem uczciwych i przejrzystych warunków obrotu nimi. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na konstrukcje prawne (w tym na nowe konstrukcje umowne), a także na odpowiednie ramy organizacyjne, które pozwolą swobodnie korzystać z danych oraz chronić je przed wyciekiem czy utratą wartości.

Te same czynniki rodzą zarazem coraz większe zainteresowanie danymi ze strony organów regulacyjnych i to nie tylko PUODO, ale i organów ochrony konkurencji. Organy te coraz chętniej analizują zbieranie, wykorzystywanie, a także przepływy i wymianę danych, zarówno między profesjonalnymi uczestnikami rynku, jak również między przedsiębiorcami a konsumentami.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli grup kapitałowych, jak i producentów oraz dystrybutorów towarów i usług, z którymi wiąże się zbieranie i wymiana dużych ilości danych (takich jak urządzenia IoT czy szeroko pojęte e-usługi). Zapraszamy również pracowników instytucji finansowych oraz spółek technologicznych, w szczególności tych, które prowadzą działalność w obszarze B+R.

Prelegenci

Szkolenie odbędzie się w formule debaty panelowej, z udziałem prawników z kancelarii Bird & Bird oraz naszych gości, w multidyscyplinarnym składzie:

Piotr DynowskiPaweł LipskiPiotr Zawadzkiz praktyki własności intelektualnej,
Izabela Kowalczuk-Pakuła,Marta Kwiatkowska-Cylke z praktyki ochrony danych osobowych i prywatności,
Marcin AlberskiSzymon Gołębiowski z praktyki prawa unijnego oraz ochrony konkurencji,
Monika Hughes, z praktyki Commercial,
Marta Stanisławskaz praktyki finansowań i regulacji finansowych,
dr Bartosz Góralski z Volante.

Hourly Schedule

Program

9.00 - 9.30
Rejestracja uczestników i śniadanie
9.30 - 10.00
Przywitanie gości i wstęp
10.00 - 10.45
PANEL I - Dane jako część majątku spółki i ich ochrona
- Modele ochrony danych – tajemnica przedsiębiorstwa, „własność” danych, dane jako własność intelektualna, kontrakty dotyczące danych, dane jako waluta, itp.
- Dane jako tajemnica przedsiębiorstwa
- Wycena szkody polegającej na utracie danych
10.45 - 11.30
PANEL II - Wymiana danych między spółkami z grupy z perspektywy regulacyjnej
- Wstęp do regulacji, które ograniczają swobodną wymianę danych w ramach grupy
- Wymiana danych osobowych między spółkami z grupy
- Wymiana danych w instytucjach finansowych – zasady i ograniczenia
11.30 - 11.45
Przerwa kawowa
11.45 - 12.30
PANEL III - Wymiana i ochrona danych z perspektywy prawa konkurencji
- Obszary, w których organy konkurencji mogą interesować się danymi
- Antykonkurencyjna wymiana danych pomiędzy konkurentami
- Dane w relacjach pomiędzy dostawcą a dystrybutorami i agentami
12.30 - 13.00
Przerwa lunchowa
13.00 - 13.45
PANEL IV - Nowe regulacje związane z wymianą i udostępnianiem danych
- Act i Data Governance Act, Open Data Act – główne założenia
- Data Act a dane osobowe
- Data Governance Act, Open Data Act
13.45 - 14.00
Zakończenie
X