Tax & finance
REJESTRACJA

Organiser

PwC

Location

Online

This event is online.

Category

Upcoming events

No event found!
Load More

Date

05 October 2023
Expired!

Time

11:00 - 12:00

Cost

Free

Tax & finance Nowe zasady Grantu Rządowego

Nowy program grantu rządowego, który wszedł w życie z końcem czerwca 2023, zawiera szereg korzystnych regulacji dla inwestycji na obszarach zagrożonych wykluczeniem, usług B+R lub dla sektora MŚP.

Z końcem czerwca 2023 r. zaktualizowany został program tzw. Grantu Rządowego, tj. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” (“Program”). Na podstawie Programu, przedsiębiorcy przeprowadzający inwestycje w Polsce mogą otrzymać bezpośrednie dofinansowanie do tych inwestycji, w postaci grantu.

W przypadku planowania przez Państwa inwestycji, warto zatem zapoznać się z nowymi możliwościami otrzymania finansowego wsparcia, w szczególności, że część zmian w Programie ma korzystny charakter dla inwestorów

Program jest jednym z nielicznych instrumentów dotacji bezpośredniej dostępnej także dla dużych inwestorów, na inwestycje typowo “CAPEXowe”. W wielu przypadkach Grant Rządowy pozostanie dla dużych przedsiębiorców nadal jedynym źródłem dotacji bezpośredniej, bezzwrotnej, na dofinansowanie budowy zakładu i zwiększenia jego mocy produkcyjnych. Natomiast dla inwestorów z sektora MŚP zawiera on jeszcze bardziej korzystne zasady.

Zmiany w Programie obejmują kluczowe kwestie takie jak:

  • Rodzaje inwestycji usługowych objętych wsparciem
  • Minimalne wymogi w zakresie inwestycji
  • Kryteria jakościowe
  • Wysokość wsparcia

Zapraszamy na nasze webinarium, w trakcie którego omówimy aktualne warunki ubiegania się o ten instrument pomocowy.