Events

Date

16 March 2023
Expired!

Time

10:00 - 11:00

Cost

Free

Events Mediować czy się sądzić? Oto jest pytanie!

Zapraszamy na pierwsze spotkanie online z cyklu BPCC Helpdesk: „Mediować czy się sądzić? Oto jest pytanie!”

Prowadząc biznes musimy się liczyć z różnymi ryzykami, również ryzykiem sporu i konfliktu, w szczególności w obszarze People & Culture. Tradycyjnie konflikt kojarzy nam się z sądem i często miesiącami, a nawet latami czekania na orzeczenie sądu. A wcale tak nie musi być.

Warto rozważyć bardziej atrakcyjne, efektywne i naprawdę biznesowe alternatywy: procedury identyfikowania i zarządzania konfliktem oraz mediacje.

-> Czym są mediacje?

-> Jakie zasady w nich obowiązują oraz jak mogą przebiegać?

-> Jaką rolę pełni mediator, a jaką pełnomocnicy stron sporu?

-> Jaka jest prawna moc ugody zawartej przed mediatorem?

-> Co się dzieje, gdy mediacje nie zakończa się porozumieniem stron?

Na te i inne pytania dotyczące metody rozwiązywania sporu w drodze mediacji odpowiemy w czasie webinarium w dniu 16 marca br., na które serdecznie zapraszamy.

Prowadzący:

Paweł P. Mlicki, PhD, Senior Consultant and Mediator, Dehora Consultancy Group

BPCC Helpdesk jest oddolną inicjatywą firm członkowskich Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej, której celem jest zaoferowanie narzędzia dostarczającego firmom szybkich rozwiązań problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zadania BPCC Helpdesk to rozwiązywanie na bieżąco problemów związanych z zarządzaniem w firmach, zwiększanie współpracy pomiędzy firmami członkowskimi BPCC oraz dzielenie się kompetencjami, które posiadają członkowie BPCC. W ramach inicjatywy proponujemy Państwu w każdy trzeci czwartek miesiąca godzinne webinary informacyjne z różnych dziedzin zarządzania firmą i zespołem.

PAWEŁ P. MLICKI, PhD  – Senior Consultant w Déhora Consultancy Group

Dr Paweł P. Mlicki jest psychologiem społecznym, mediatorem, konsultantem organizacyjnym. Jako mediator specjalizuje się w sporach gospodarczych i pracowniczych. Prowadził mediacje w sporach zbiorowych. Jest wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa w Warszawie, mediatorem Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji. Od kilkunastu lat doradza firmom izwiązkom zawodowymw sprawach współpracy i ugodowego rozwiązywania sporów.

Od 15 lat, najpierw prowadząc polski oddział holenderskiej firmy Déhora, a później z nią współpracując, pomaga organizacjom w optymalizacji planowania korporacyjnego czasu pracy. Interesuje się̨ m. in. etyką zawodowąi działaniami antykorupcyjnymi, zarzadzaniem zmianą i współpracą̨międzynarodową̨ w ramach Unii Europejskiej. Po kilkunastu latach pracy naukowej na uniwersytetach w Polsce i Holandii kontynuował karierę̨ jako doradca holenderskiej policji i Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarach międzynarodowej współpracy w zwalczaniu ciężkiej, zorganizowanej przestępczości oraz wprowadzania zasad etyki zawodowej w administracji publicznej.

Przez wiele lat, jako wykładowca, współpracował z European Institute of Public Administration

w Maastricht i z École nationale d’administration w Strasburgu. Był członkiem Rad Nadzorczych firm Job Net oraz PZU NFI Management, Smart Venture S.A. i Smart Faktor S.A. Był członkiem Zarządu Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej.