Events

Organiser

British Polish Chamber of Commerce
Email
portal@bpcc.org.pl
Wardyński i Wspólnicy

Location

Wardyński i Wspólnicy
Al. Ujazdowskie 10, Warsaw, Poland
Category

Weather

Partly Cloudy
Partly Cloudy
23 °C
Wind: 13 KPH
Humidity: 55 %
Feels like: 25 °C

Date

07 March 2023
Expired!

Time

09:30 - 12:30

Cost

Free

Events Mapa dostępnych środków publicznych i pomocowych dla przedsiębiorców w Polsce

Pomoc państwa odgrywa znaczącą rolę w rozwoju i ukierunkowywaniu gospodarki w całej Unii Europejskiej. Często niejasności dotyczące tego, kto i jak może się ubiegać o konkretne środki, powoduje, że firmy nie wiedzą o możliwości  ubiegania się o nie.

Podczas naszego spotkania stacjonarnego przedstawimy ogólne założenia i zasady wspierania działalności gospodarczej na terytorium Polski ze środków publicznych oraz ogólną mapę źródeł środków pomocowych dostępnych dla przedsiębiorców w Polsce.

Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy; dla firm zlokalizowanych w różnych częściach Polski oferujemy udział on-line. Prosimy o wybranie odpowiedniej opcji przy rejestracji na wydarzenie.

Prelegentka

Dr Joanna Prokurat doradza w sprawach dotyczących polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, międzynarodowego planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej oraz podatku transakcyjnego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Doradza w zakresie podatku od gier. Świadczy usługi ukierunkowane zarówno na optymalizację opodatkowania, jak i ograniczenie ryzyk podatkowych.

Hourly Schedule

Agenda

9.30
rejestracja i poranna kawa
10.00 - 10.10
powitanie gości
Wardyński i Wspólnicy
10.10 - 11.00
Przegląd dostępnych środków i ogólnych zasad przyznawania; dr Joanna Prokurat, doradca podatkowy, Partner, Wardyński i Wspólnicy
1. Pomoc: pomoc publiczna (regionalna, horyzontalna, sektorowa), pomoc de minimis, ulgi podatkowe, inne – kategorie i wzajemne relacje;

2. Pomoc bezzwrotna i zwrotna (np. kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia itp.), inne szczególne rodzaje pomocy.

3. Instytucje i wzajemne relacje:
- Komisja Europejska;
- EBI i EFI;
- NCBR, PARP, BGK, ARP, FNP, NFOŚiGW, inne.

4. Fundusze publiczne – główne kategorie

5. Wieloletnie ramy finansowe:
- Program Inteligentny Rozwój;
- Program Infrastruktura i Środowisko;
- Program Wiedza, Edukacja, Rozwój;
- Program Polska Wschodnia;
- Programy regionalne
- Programy Interreg

6. Krajowy Plan Odbudowy;

7. Pomoc związana z COVID;

8. Pomoc związana z agresją Rosji na Ukrainę;

9. Mechanizm IPCEI;

10. Fundusze UE:
- InvestEU;
- Horyzont Europa;
- Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych;
- COSME;
- „Kreatywna Europa”
- EaSI;
- LIFE;
- Europejski Fundusz Gwarancyjny;

11. Fundusze Norweskie i EOG;

12. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

13. Instrumenty podatkowe:
- Zwolnienie z CIT/PIT w Polskiej Strefie Inwestycji
- Ulgi innowacyjne: ulga B+R, IP Box, ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników;
- Ulgi inwestycyjne: ulga na IPO, ulga na ekspansję, ulga na CSR;
- Estoński CIT
- ASI
- Inne.

14. Przyszłość.
11.00 - 11.15
niezależne komentarze; przedstawiciele ministerstw
11.15 - 11.45
dyskusja moderowana przez Michaela Dembinskiego, głównego doradcę BPCC
11.45 - 12.30
poczęstunek i networking
X