Law
REJESTRACJA

Organiser

JDP Drapała & Partners

Location

Online

This event is online.

Category

Date

14 November 2023
Expired!

Time

10:00 - 11:00

Cost

Free

Law Kodeks karno-skarbowy jako narzędzie wykorzystywane przez administrację skarbową

 

Odpowiedzialność karnoskarbowa jest najczęściej pierwszym zetknięciem się przedsiębiorcy z prawem karnym. Jest także narzędziem wykorzystywanym w toku postępowania
podatkowego przez organy administracji skarbowej w celu przymuszenia podatnika do zapłaty podatku w wysokości identyfikowanej przez ten organ. Dlatego też ryzyko odpowiedzialności skarbowej stało się naturalnym elementem mapy ryzyk prowadzonego przedsiębiorstwa.

Podczas webinaru omówimy podstawowe zasady odpowiedzialności karno-skarbowej, a także odpowiedzialności osobistej na gruncie Ordynacji podatkowej.

Wyjaśnimy, w jaki sposób organy administracji skarbowej wykorzystują Kodeks karny skarbowy dla celów prowadzonych postępowań podatkowych, a także omówimy w jaki sposób możemy temu przeciwdziałać.

Przedstawimy także podstawowe sposoby mitygacji ryzyka odpowiedzialności karnej i osobistej na gruncie prawa podatkowego.

Program:

  • Podstawowe zasady odpowiedzialności karnoskarbowej oraz osobistej podatników / członków zarządu podatników
  • Kodeks karny skarbowy jako narzędzie organów administracji skarbowej w toku postępowania podatkowego
  • Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania karnoskarbowego
  • Sposoby ograniczania ryzyka karnoskarbowego