Organiser

British Polish Chamber of Commerce
Email
portal@bpcc.org.pl
Linklaters

Location

Online

This event is online.

Date

26 October 2022
Expired!

Time

10:00 - 11:30

Cost

Free

Interaktywne warsztaty dot. przeciwdziałania mobbingowi: Zasady prewencji i postępowania


Zapraszamy na interaktywne seminarium dotyczące przeciwdziałania mobbingowi. Omówimy najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki dotyczące polityk prewencji oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających. Szeroką możliwość interakcji zapewni forma warsztatów z wykorzystaniem casusu, przygotowanym sondażem quizowym, możliwością zadawania pytań za pośrednictwem funkcji Q&A na platformie szkoleniowej oraz szansą na wymianę doświadczeń.

Prelegenci:

Monika Krzyszkowska-Dąbrowska jest radcą prawnym, uznaną na rynku ekspertką w dziedzinie prawa pracy z ponad 20-letnim doświadczeniem obejmującym m.in. przygotowywanie i negocjowanie dokumentów z zakresu prawa pracy, doradztwo przy zatrudnianiu, w tym zwłaszcza kadry menadżerskiej, zwolnieniach indywidualnych oraz grupowych, delegowaniu pracowników, wszelkich bieżących sprawach pracowniczych, strukturyzowaniu pracy zdalnej jak również szerokie spektrum restrukturyzacji, doradza w sprawach dot. mobbingu i dyskryminacji, prowadzenia postępowań wyjaśniających. Jest autorką wielu publikacji, w tym również komentarza do kodeksu pracy oraz praktycznego przewodnika dot. pracy zdalnej (Wolters Kluwer 2020).

Łukasz Burakowski jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie pracy. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie obejmujące szerokie spektrum zagadnień z zakresu prawa pracy, w tym kwestie związane m.in. z transferem pracowników, przygotowywaniem, negocjowaniem i rozwiązywaniem umów z kluczowymi pracownikami i menadżerami, a także innych dokumentów z zakresu prawa pracy, wdrażaniem regulaminów i polityk HR, delegowaniem pracowników, pracą zdalną oraz tworzeniem Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zajmuje się również bieżącym doradztwem pracowniczym oraz posiada bogate doświadczenie w procesach due diligence w zakresie analizy wszelkiego rodzaju dokumentów prawnopracowniczych.

Katarzyna Wieczorek jest doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Specjalizuje się w obszarze prawa pracy i prawa UE. Swoją pracę doktorską pisze nt. transgranicznego przejścia zakładu pracy w UE. Jest zaangażowana w dwa projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki dotyczące negocjowania układów zbiorowych oraz transgranicznych porozumień ramowych. Uczestniczy w badaniach prawnych due diligence w części dotyczącej prawa pracy oraz kwestii indywidualnego prawa pracy, w tym rozwiązywania umów z pracownikami, spraw mobbingowych, umów o pracę, regulaminów wynagradzania i premiowania, czy ustalenia stosunku pracy. Ma doświadczenie w zakresie wspierania zespołu migracyjnego, gdzie zajmowała się zezwoleniami na pracę oraz pobyt cudzoziemców spoza UE.

Hourly Schedule

Powitanie gości, wstęp do zagadnienia
Michael Dembinski, główny doradca BPCC
Prawne wymogi i oczekiwania co do zasad prewencji mobbingu oraz ich znaczenie
Casus: czy ogłoszenie polityki antymobbingowej wystarczy?
Dyskusja
Skuteczność środów zapobiegawczych – wymagane standardy
Casus: zgłoszenie mobbingu – co dalej?
Dyskusja
Prowadzenie postępowania wyjaśniającego – pułapki
Najnowsze orzecznictwo
Najczęstsze pytania i aktualne problemy
Podsumowanie BPCC
Sesja Q&A
Registration has ended