Corporate Social Responsibility (CSR)CSR Policy Group promotes best practice in corporate behaviour and how firms interact with the social and natural environment. It shares best practices in sustainability and corporate governance between members, and voices ideas to government.

csr

Corporate Social Responsibility (CSR) - events

Sygnaliści w miejscu pracy – nowe przepisy i nowe obowiązki

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z Osborne Clarke zapraszają na spotkanie grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR): Sygnaliści w miejscu pracy – nowe przepisy i nowe obowiązki.

Prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy UE o ochronie sygnalistów nabierają tempa. Powstał drugi projekt przepisów w tym zakresie. Pracodawcy, szczególnie ci zatrudniający co najmniej 250 osób ale też ci zatrudniający powyżej 50 osób, powinni zaznajomić się z czekającymi ich obowiązkami.

Start date: 2022-05-30 Venue: Online Time: 10:30

See event details...

Corporate Social Responsibility (CSR) - event coverages

The circular economy – what is it and what does it mean to you?

Are we, as a species, producing, consuming and wasting too much, and thus endangering the planet's ecosystem? What should businesses do about this today?

Event coverage details...

The Power of Volunteering

From London Olympics 2012 through Waterloo200 to Warsaw.

Event coverage details...