Event page

Sygnaliści w miejscu pracy – nowe przepisy i nowe obowiązki

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z Osborne Clarke zapraszają na spotkanie grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR): Sygnaliści w miejscu pracy – nowe przepisy i nowe obowiązki.

Prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy UE o ochronie sygnalistów nabierają tempa. Powstał drugi projekt przepisów w tym zakresie. Pracodawcy, szczególnie ci zatrudniający co najmniej 250 osób ale też ci zatrudniający powyżej 50 osób, powinni zaznajomić się z czekającymi ich obowiązkami.

 

 

 

Podczas spotkania przedstawimy jakie obowiązki ciążą na firmach oraz podmiotach sektora publicznego oraz jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić ich wdrożenie w praktyce. Opowiemy też jakie zmiany do zostały wprowadzone do drugiego projektu ustawy o sygnalistach, po uwzględnieniu postulatów zgłaszanych przez samorządy i administrację publiczną. Nowy projekt rozszerza między innymi katalog osób, do których ustawa o sygnalistach może mieć zastosowanie i które mogą dokonać zgłoszenia wewnętrznego,  wprowadza bardziej klarowne przepisy dotyczące kanałów zgłoszeń oraz łagodzi sankcje za ewentualne naruszenia nowych przepisów.

Agenda spotkania

  • Projekt polskich przepisów – co wiemy i co się zmieniło?
  • Co i kto powinien zgłaszać?
  • Zgłoszenie wewnętrzne – jakie obowiązki się z tym wiążą?
  • Ochrona sygnalistów – na czym ma polegać.
  • Dla których podmiotów to ostatni dzwonek?
  • Co należy zrobić by spełnić wymagania prawne wynikające z projektu ustawy o ochronie sygnalistów?

Spotkanie poprowadzą

Anna Golenia, starszy prawnik, adwokat, Osborne Clarke

Anna, jako starszy prawnik w Praktyce Workforce Solutions, doradza klientom we wszystkich sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz zapewnia bieżące wsparcie we wszelkich wyzwaniach HR.

Anna posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pracy na rzecz krajowych i międzynarodowych klientów, w szczególności z sektora IT, mediów, handlu, logistyki i przemysłu, na każdym etapie współpracy z pracownikami i osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. W ramach wsparcia prawnego Anna przygotowuje dokumenty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, a także wewnętrzne regulacje i polityki dotyczące kwestii pracowniczych.

Specjalizuje się także w restrukturyzacji zatrudnienia, delegowaniu pracowników oraz audytach pracowniczych. Jest zaangażowana w sprawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców i legalizacją ich pobytu w Polsce.

Anna wspiera klientów we wszelkich kwestiach związanych ze współpracą z przedstawicielami pracowników, a także reprezentuje ich we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych związanych z kwestiami pracowniczym.

Zajmuje się również doradztwem w zakresie zatrudnienia przy transakcjach korporacyjnych.
(4) Anna Golenia | LinkedIn

Agata Kałwińska-Bęben, prawnik, Osborne Clarke

Agata kompleksowo wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, a także w aspekcie compliance.

Agata ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i międzynarodowych klientów w sprawach dotyczących zatrudnienia i compliance, jak również w kwestiach związanych z opodatkowaniem osób fizycznych i ubezpieczeniami społecznymi.

Specjalizuje się w aspektach prawnych zatrudniania cudzoziemców, w tym delegowania pracowników na terenie UE i do krajów trzecich, legalizacji pobytu oraz rozliczeń podatkowych cudzoziemców w Polsce.

Prowadzi audyty pracodawców pod kątem przestrzegania przez nich prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz oceny funkcjonowania wewnętrznych procedur w firmach.
(4) Agata Kałwińska-Bęben | LinkedIn

Rejestracja
Webinarium odbędzie się w poniedziałek, 30 maja 2022 roku, o godzinie 10.30 na platformie Zoom.
Jest to wydarzenie bezpłatne. Będzie prowadzone w języku polskim.
Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Policy Groups
2022-05-30, 10:30 am (this event is in the past)

Venue Online
Organiser British Polish Chamber of Commerce

Policy Groups events coverages

The circular economy – what is it and what does it mean to you?

Are we, as a species, producing, consuming and wasting too much, and thus endangering the planet's ecosystem? What should businesses do about this today?

Event coverage details...

The Power of Volunteering

From London Olympics 2012 through Waterloo200 to Warsaw.

Event coverage details...