Event page

Praca zdalna i transgraniczna – praktyczny wymiar zatrudniania pracowników w różnych lokalizacjach w kontekście spodziewanych zmian w kodeksie pracy

Połączenie zagranicznych wakacji z pracą, świadczenie pracy zdalnej z widokiem na morze, tropikalną dżunglę lub szczyty górskie aktualnie jest dla pracowników jednym z bardziej wartościowych, a w niektórych branżach wręcz podstawowych benefitów.

Pracownicy chcą wyjeżdżać zagranicę w celach turystycznych lub rodzinnych, kontynuując przy tym wykonywanie swoich obowiązków zawodowych. Obserwujemy to w praktyce wielu firm, zwłaszcza tych o zasięgu międzynarodowym, które coraz chętniej umożliwiają swoim pracownikom świadczenie pracy zdalnej spoza naszego kraju. Niestety, pracodawcy godząc się na wprowadzenie takiego rozwiązania w swojej organizacji często zapominają o drugiej stronie medalu i potencjalnych ryzykach oraz obowiązkach, które mogą się z tym wiązać.
 

Chcemy podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem w organizowaniu pracy zdalnej z zagranicy w dziesiątkach jurysdykcji, także poza Unią Europejską. Podczas spotkania online powiemy Państwu jak zrobić to skutecznie, efektywnie i bezpiecznie.

Poruszymy kwestie dotyczące m.in.:

  • przygotowania i wdrożenia efektywnych, szytych na miarę regulacji dot. pracy zdalnej z zagranicy,
  • wpływu zapowiadanych przepisów dot. pracy zdalnej na świadczenie pracy z zagranicy,
  • sposobów na oszacowanie potencjalnych kosztów, obowiązków i formalności związanych z wykonywaniem pracy zdalnej z zagranicy, oceny zasadności wyrażenia zgody na pracę z zagranicy,
  • kształtowania relacji firmy z pracownikiem wykonującym swoje obowiązki w innym kraju,
  • narzędzi pomagających egzekwować prawidłowe wykonywanie obowiązków przez osoby pracujące zdalnie z zagranicy.
     

Agenda:

10:00-10:10 wprowadzenie – Michael Dembinski, główny doradca, BPCC
10:10 - 10:30 prelekcja firmy PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler
10:30 – 10:50 PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler
10:50 – 11:30 sesja Q&A
 

Prelegenci:

Kinga Polewka-Włoch, radca prawny, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler
Specjalizuje się w sprawach dot. legalizacji zatrudnienia i pobytu pracowników zagranicznych, w tym w planowaniu i optymalizacji projektów global mobility. Doradza przedsiębiorcom także w zakresie prawa HR, w tym m. in. w kwestii zwolnień, mobbingu i dyskryminacji, planowania i rozliczania czasu pracy. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych, w tym także w sprawach karnych. Łączy swoje kompetencje z zakresu szeroko pojętego prawa pracy ze znajomością prawa i procedur imigracyjnych w licznych interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektach. Angażuje się w projekty pro-bono i aktywnie działa na rzecz poszerzania świadomości dot. „diversity&inclusion” w ramach inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie.

Michał Bodziony, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler
Uczestniczy w bieżącej obsłudze Klientów w sprawach z zakresu prawa HR. Wspiera przedsiębiorców w szczególności w kształtowaniu relacji ze związkami zawodowymi oraz w kwestiach związanych z ochroną dóbr osobistych pracodawców, restrukturyzacjami, wdrażaniem pracy zdalnej oraz wprowadzaniem rozwiązań antykryzysowych. Autor publikacji i praktycznych komentarzy z zakresu prawa HR.

 

Policy Groups
2022-09-20, 10:00 am (this event is in the past)

Venue Online
Organiser PCS, BPCC

Policy Groups events coverages

Employee Capital Plans with Aviva in Poznań

On November 29th in Poznań another BPCC & Aviva Investors meeting on  the Act on Employee Capital Plans took place.

Event coverage details...